Aisso

Ecole AIsso de Tombouctou , in het noorden van MALI

Mali, Afrika

Ecole Aisso de Tombouctou werd opgericht in 2001 als een klein wijkschooltje met 20 leerlingen in een oud lemen huis. Een lokaal burgerinitiatief, 100% Malinees. Ecole Aisso wou ook extra inzetten op onderwijs voor meisjes en telt nu nog steeds evenveel meisjes 
als jongens. 
De school is erkend door de overheid en volgt het officiële programma. De Lagere school wordt niet gesubsidieerd door de staat . De ouders van de leerlingen betalen een kleine som schoolgeld en daarmee worden de leerkrachten betaald.

“You have to eat the elephant bit by bit” dat is ons motto

 

Wij steunen het project sinds 2007-2008. Eerst -bescheiden - door de uitbouw van de bibliotheek en de aankoop van schoolmateriaal. Vanaf 2010 lag de focus bij de bouw van een nieuw en aangepast schoolgebouw en op de modernisering en kwalitatieve verbetering van het onderwijs.Er werd een bibliotheek uitgebouwd, die ook open staat voor andere studenten uit de stad. Daarnaast is er een computerklas waar de jongeren leren omgaan met nieuwe technologie. Ecole AIsso telt nu meer dan 1200 leerlingen en is een begrip geworden in het educatieve landschap van Timboektoe. De school behaalt de hoogste slaagcijfers op het nationaal examen. 
De gestadige expansie van de school heeft geleid tot een herstructurering . Er werden nieuwe gebouwen gehuurd en bijgebouwdin andere wijken van de stad. De scholengroep BIYA- AISSO zit op 3 locaties in Timboektoe en biedt een waaier aan onderwijsmogelijkheden : Kleuter, Lager en Middelbaar onderwijs , en als laatste 
ontwikkeling , ook een Centrum voor beroepsopleidingen voor jongeren.

 

Contact

Anne.herman@gmail.com
0032474475722