Hoe langer hoe meer kinderen ervaren een leerachterstand op school. Opgroeien in een gezin in kansarmoede betekent dikwijls dat ze geen toegang hebben tot kansen en mogelijkheden die anderen wel krijgen. Ook taalarmoede en cultuurverschillen spelen hierin een beslissende rol, aspecten die door migratie en de actuele vluchtelingenproblematiek momenteel sterk in de aandacht komen. Dit heeft mogelijk zijn weerslag op schoolprestaties.

Hoe pakt Auxilia de schoolachterstand aan?
Vele onderwijsinstellingen beseffen de problemen van armoede en het gevolg van de migratie voor kinderen van allochtone oorsprong. Daarom organiseren zij bijlessen of huiswerkklasjes. Ook zorgcoördinatoren zijn steeds frequenter aanwezig op school en volgen de evolutie van het kind en diens thuissituatie op. Toch is dit niet altijd voldoende: voor de zwaksten is immers meer nodig. Individuele begeleiding op maat is echter een luxe: hiervan lopen de kosten vaak hoog op. Daarom is het belangrijk dat er naar andere vormen van hulp wordt gestreefd. Sommige steden en gemeenten en zelfstandige diensten organiseren huiswerkbegeleidingsgroepjes.
Auxilia heeft van deze uitdaging een opdracht gemaakt. Ze helpen kansarme kinderen individueel met de leervakken waarmee ze het op school moeilijk hebben omdat hun ouders niet in de mogelijkheid zijn hen daarbij te helpen, of anderstalig zijn, of het schoolsysteem niet goed kennen.

Hoe gaat Auxilia tewerk?
Vele sociale diensten en scholen kennen hun werking en vragen om individuele hulp. De organisatie beschikt over een netwerk van vrijwilligers verspreid over Vlaanderen. Jaarlijks worden zo meer dan 1000 kinderen geholpen. De vrijwillige lesgever gaat het kind thuis opzoeken en helpt met het huiswerk, oefent met rekensommen, met lezen en spelling. Daarbij kan hij zich aanpassen aan het ritme en het niveau van het kind.

Meer info over AuxiliaContact?