SAMACCOL opent zijn Hogeschool in oktober 2017: proficiat!

In afronding van onze samenwerking hebben we i.s.m. Conbucam 2 voederscholen van Samaccol voorzien van banken in Moh Catholic en in Binshua Baptist Lagere school.

 

De bouw van de Bishop Peeters Memorial Hogeschool in Bokwaongo Buea kent eveneens een goede afwerking en wordt in gebruik genomen onder leiding van Dir. Zr Agnes. 

 

Mijn bewondering voor het sterke werk van de zusters in scholen en ziekenzorg zorgde er mede voor dat onze partnerorganisatie ter plaatse nu de lokale zusters van St Therese of the Child Jesus of Buea zijn sinds 1 januari 2017.

Ons programma ontdubbelde zich vlotjes als de boodschap van 2 vissen en 5 broden.

 

De kleuterklas in FUH NW Kameroen werd meteen onze grootste werk in 2017 en wordt nu afgewerkt met waterwerk i.s.m. DIS Waregem, WMH vzw en UNITRONgroup.

 

Daarnaast is in opvolging van de bouw van de 4 klassen voor St Therese Catholic Comprehensive College & Vocational Training in Sabongari de bouw van sanitair toegekend door de provincie WVL i.s.m. GROS Wevelgem n.a.v. het programma Camepads. Zr Caroline is directrice. De scholen noemen SATHECCOL & SATHEVOC.

 

CamePads is gewoonweg door de leerling zelf gestikt herbruikbaar maandverband en werd gedurende 4 maand missie in Sabongari door Ing. Asha Derumeaux op punt gezet. De interscolaire samenwerking daaruit opgezet was meteen de start voor het herinrichtings-programma voor St Rita’s Technical High School of SARICO,  en dat werd eveneens goedgekeurd door de provincie WVL i.s.m. aanvraag Fortis Foundation H2H..

 

Met WMH vzw hebben we ook de uitbreiding van het piloot project kippenkwekerij gesteund in Tatum, en nu wordt ook bij Zr Caroline in Sabongari de kippenstal gebouwd.

Deze projecten hebben velerlei doelstellingen, waaronder de jeugd opleiding bieden tijdens de voorbije periode waarin de scholen gesloten waren door volksopstand. Ze zorgen voor aanvullende voeding; de opbrengst zorgt voor aanvullend inkomen voor de school.

Ze staan niet mis in het regionale scholensamenwerkingsbeleid van het bisdom Kumbo waartoe zowel Sarico in Nkambe en Satheccol & Sathevoc in Sabongari behoren.

Wie dit jaarprogramma overloopt, vindt de rode draad terug: we steunen onze scholenprojecten met renovatieprogramma’s en zelfstandige inkomstenwerving gezien ze te lijden hadden onder de langdurige sluiting door volksopstand. Ook Bisdom Brugge Missie en Ontwikkelingswerk ondersteunt onze jaarwerking. In september hernamen de lagere en secundaire scholen zeer voorzichtig met 1/3 van de leerlingen, en ook Hogescholen starten in oktober. Niettemin mogen we niet blind blijven voor de redenen van het langdurige volksverzet. Ongeacht problemen heeft elk kind recht op onderwijs.

 

VREDE ÌS DE WEG. Laat ons die weg opgaan en timmeren aan kwalitatief onderwijs.

Wij voelen ons gesteund door  VIVES Hogeschool Gezondheidszorg in rustpunt in 2018 met een gezondheidsinitiatief voor inclusie.        

U allen zeer dankbaar, Marijke De Vos

 

Rek. nr. BE48 5230 8027 2427 met vermelding 'gift aan LzG: Educate Me - Cameroon'.