EDUCATE ME – CAMEROON ging van start op 1 januari 2017                      

 

De scholen in heel West Kameroen blijven gesloten sedert eind november vorig jaar.

Gezien ook het internet is afgesloten, werken we hoofdzakelijk via Yaoundé en Douala.

Gelukkig heeft bisdom Kumbo ondertussen voor een satelliet gezorgd.

 

Het jaarprogramma van Educate Me – Cameroon wordt in beslag genomen door de bouw van 2 kleuterklasjes met kantoortje, sanitair en watervoorziening in Fuh.

 

Lokaal zijn de werken volop in voorbereiding. Op 29 april tijdens de generale vergadering van de plaatselijke ontwikkelingsorganisatie wordt de eerste steen gelegd en binnen de 4 weken zou het gebouw onder dak gebracht worden. Deze snelheid van werken heeft te maken met het regenseizoen, waardoor verschillende werken best tegelijkertijd worden uitgevoerd: bouw, watervoorziening en afbakening van het speelterrein en ook met de veelheid van helpende handen. De enthousiaste jeugd, die nu geen school kan volgen, werkt ook mee. De zusters beheren de financies.

 

Waarom bouwen we deze kleuterschool?

 

In Kameroen is lager onderwijs uitgebouwd. In opvolging worden secundaire scholen opgericht. Doch voorschools onderwijs staat in zijn kinderschoenen: in vele scholen komen de kinderen op te jonge leeftijd in 1ste leerjaar terecht. Schoolonrijpheid leidt tot enorme frustraties bij de kinderen, de leerkrachten en de ouders.  

 

Overigens hebben de kleuters in FUH dorp geen school. Ze werden tot vorige winter in de oude koffieschuur ondergebracht, die ze bij oogsttijd dienden te ontruimen. Dat stoffige gebouw gaf de kinderen bovendien chronische hoest, en ook voortdurend zandvlooibeten met infecties. De kindjes verhuisden dan naar 2 particuliere woningen.

 

Eindelijk is er hoop om deze kinderen in gezonde klasjes onder te brengen vlakbij de plaatselijke lagere school. De lokale bevolking investeert in substantiële mate mee door aanlevering van rivierzand, hout, en werk. En voorziet in de inrichting met tafeltjes en kleurige stoeltjes. Dat is geen evidentie in West Kameroen, waar de meeste kleuters op lange banken zonder tafels in rijen achter mekaar worden ‘bewaard’.

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een uitzonderlijk initiatief van de leiding van de Unitron Group, door Wereld Missie Hulp vzw, door DIS Waregem, door een benefiet actie van de basisschool Elverdinge en door giften via Leraars zonder Grenzen vzw,

waarvoor de bevolking via vele telefoons naar Yaoundé waar de projectleider aan de universiteit werkt, hun dankbaarheid om deze solidariteit uitspreekt: de scholen zijn misschien gesloten tijdelijk, doch het volk bouwt zijn eigen land op. Er is HOOP!

 

Onze aartsbisschop roept op om niet toe te geven aan de angst die door dreigende terreur gezaaid wordt, en niet op onszelf terug te plooien doch gevoelig te blijven voor de nood van anderen, terwijl zijn confraters in West Kameroen vrijdag 21 april voor het gerecht gedaagd worden, omdat ze hun solidariteit met eigen volk niet verloochenden.

 

Sterke solidariteit in kleine en grote daden geeft FUH kinderen een betere toekomst. 

Alvast bedankt voor jullie bijdragen!                                             Marijke De Vos