Locatie: CVO LBC, Potvlietlaan 2A te Berchem.

Programma

  • Welkom vanaf 9u, verwelkoming om 9.30u.
  • Je volgt 2 werkwinkels naar keuze.
  • 12.30u: receptie met belmoment in kader van de actie 'Saved by the bell'
  • 13u: broodjeslunch

Deelname

  • De werkwinkels en het afsluitend glaasje: gratis!
  • Broodjeslunch voor niet-leden: €10, gratis voor LzG-leden

Werkwinkelaanbod

1 Vele 4de pijlerprojecten hebben een zeer smalle thuisbasis. Hoe kan een project die basis verbreden zodat het door meer mensen gedragen wordt en de huidige vrijwilliges niet afhaken?
Begeleiding: medewerker van Kwadraet .

2 Projecten hebben meestal een eigen website. Hoe kunnen nieuwe sociale media als Facebook, Twitter, Youtube .... de naambekendheid van en de betrokkenheid bij een project vergroten? 
Begeleiding: medewerker van i like media .

3 Binnen de 'nieuwe' duurzame ontwikkelingsdoelen is 'gender' een belangrijk thema. In welke mate en hoe kan een project daarop inspelen? 
Begeleiding: medewerker van South-Research .

4 Projecten die ( bvb. via LzG) aan hun donoren een fiscaal attest kunnen uitreiken, moeten verantwoorden waarvoor ze deze giften hebben aangewend. Hoe doen ze dat, welke uitgaven komen in aanmerking en welke niet ...?
Begeleiding: experten bij FOD Ontwikkelingssamenwerking en 4de pijler steunpunt

Inschrijven?
Dat kan via deze link !