48 Vlaamse verenigingen die zich aansloten bij LzG zetten zich over de verschillende continenten in voor degelijk onderwijs voor jong en oud, man of vrouw, mensen met of zonder beperking, in steden of op het platteland.
In overleg met lerarenteams in het Zuiden proberen deze medewerkers het vierde duurzame ontwikkelingsdoel te realiseren: "Gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs verzekeren en levenslang leren bevorderen". 
LzG wenst hen allen een succesrijk jaar toe: samen sterk voor goed onderwijs!