Vooraf toch even meegeven dat de studiedag gratis wordt aangeboden door LzG aan alle LzG-leden en geïnteresseerden, dit o.a. dank zij sponsoring van het 4de pijler steunpunt. Projectvertegenwoordigers mogen dus ook hun vrijwilligers uitnodigen. 
Deelnemers kunnen 2 werkwinkels volgen uit dit aanbod

 • Ouders en de leefgemeenschap betrekken bij je educatief project: waartoe en waarom?
  2 projecten uit het zuiden in samenspraak met Riet Slock, een zorgcoördinator leraar met jaren ervaring op de teller in het Gentse, vertellen kort hoe zij ouders proberen te betrekken bij en te laten participeren aan het schoolgebeuren. Nadien kans tot vragen, bedenkingen, aanvullingen.
   
 • Met jouw project aan de slag in een basisschool!
  Willy De Bisschop zal kort demonstreren hoe hij samen met Veerle hun project in Suriname presenteert aan de leerlingen, welk verwerkingsmateriaal zij aanbieden aan de leraren, hoe je de school kan aankleden, wat in de verwerkingskoffer zit ... achteraf kansen tot uitwisseling.
   
 • Vrijwilligersmanagement: van onthalen, verzekeren, uitsturen tot nazorg. 
  Fonny Grootjans, de verantwoordelijke van Don Bosco - Internationaal, zegde zijn medewerking al toe en zal samen met 2 projecten die al veel vrijwilligers uitzonden kennis en ervaringen delen.

Nadien krijgen de deelnemers een glaasje aangeboden en is er gelegenheid tot broodjeslunch.
Aan deelnemers wordt ook dit jaar gevraagd een bel mee te brengen: je wekkerbel, je fietsbel, je toeter ... want de studiedag luidt ook de actie 'Saved by the bell' in.

Speciaal voor projectvertegenwoordigers geeft Sofie vooraf een korte demonstratie over de ingebruikname van een samenwerkingsplatform voor alle aangesloten projecten.

Inschrijven kan via de LzG website vanaf 15.08.
Heb jij vragen of suggesties? Mail naar info@lzg.be !