Cradock

Dit project ondersteunt kinderen en volwassenen met een beperking in het stadje Cradock.

Zuid-Afrika, Afrika

De VZW Cradock & Co Zuid-Afrika werd opgericht in 2005 als gevolg van enkele confronterende contacten in een township van het stadje Cradock.  
Het doel van de vereniging is kinderen en volwassenen met een beperking meer ontplooiingskansen geven ter bevordering van hun integratie en het verbeteren van hun levensomstandigheden. 


Zuid werking

De ondersteuning situeert zich op 3 terreinen:  

 • Kinderen met een beperking van die aard dat ze geen mogelijkheid hebben op aangepast onderwijs in Cradock, zoals gehoorstoornissen, blindheid, autisme… Via betaling van de schoolgelden en de internaatskosten krijgen ze kansen om een volwaardige opleiding te volgen.
 • Nomzamo, een bestaand dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking. Via hulp met aangepaste programma’s en het uitsturen van stagiaires en vrijwilligers krijgen de begeleiders de mogelijkheid om zich verder te bekwamen in de begeleiding van die kinderen.
 • Het dagcentrum Lukhanyo voor jong-volwassenen met een verstandelijke beperking en sociale problematiek.  Na het gedeeltelijk financieren van het gebouw is de werking eind 2006 gestart. Het centrum is op 10 jaar uitgegroeid qua capaciteit van 10 tot 30 clienten. 
  Financiële en inhoudelijke ondersteuning bieden aan de organisatie de mogelijkheid om de jongeren enige algemene vorming te geven en specifieke vaardigheden aan te leren, zoals houtbewerking, tuinieren, naaien… .

Stagiaires en vrijwilligers 
 

 • Sinds 2009 is er een intense samenwerking met de Artevelde Hogeschool Gent, Hogent, Howest  en de UGent. Dit resulteert in het jaarlijks uitsturen van enkele stagiaires van verschillende disciplines: bachelor ergotherapie, bachelor orthopedagogie, bachelor logopedie, master orthopedagogiek.
 • Ook studenten die een lerarenopleiding volgen kunnen in de centra zeer zinvol werk verrichten.
 • Wie zin heeft om zich als vrijwilliger gedurende een langere periode te engageren in Lukhanyo, ter ondersteuning van de algemene leiding van het centrum is zeker welkom. 
   

Noordwerking 
 

 • Cradock & Co is een kleine vzw die zijn noordwerking verder wil uitbouwen om de toekomst van de werking in Zuid-Afrika te verzekeren.
 • Personen die interesse hebben om de vzw te versterken door te helpen met het onderhouden van de website, het gebruik van sociale media, deelname aan beurzen, verdere bekendmaking, … . Zeker welkom! 
   

Vacatures

Contact

Geert Dedrie en Linda Balcaen
Klaproosstraat 24
9940 Evergem
09 253 81 43
+32472255694
cradockvzw@gmail.com

Meer over Cradock