Educate me - Cameroon

Educate Me - Cameroon werkt nauw samen met de Kameroense congregatie 'Sisters of St Therese of the Child Jesus'. De 92 zusters en 25-tal novicen en postulanten beheren diverse scholen, gezondheidscentra, ZH-en en sociale werken.

Kameroen, Afrika

Educate Me - Cameroon ondersteunt de aanvragen die via deze lokale partners worden geselecteerd naar noodzaak inzake bouw en inrichting, inkomstenwervende projecten voor zelffinanciering van beheer en vorming van hun staf, met bijzondere bijkomende aandacht voor gezondheidsproblemen waarmee de scholen kampen. De einddoelstelling is projecten zelf bedruipend over te dragen.

Onze projectcoördinatrice zuster Clarisse Remjika is tevens afgevaardigd als directeur voor Kameroen voor African Sisters Education Collaboration.

  • Educate Me - Cameroon vraagt aandacht voor internationale samenwerking voor educatie van ontheemde kinderen in Kameroen in humanitaire missie.
  • Educate Me - Cameroon ondersteunt de oprichting van de hogeschool van Saint Therese Catholic Comprehensive College en Vocational Training Center in Sabongari NW.
  • Educate Me - Cameroon ondersteunt het Associated Rehabilitation Center for Handicapped (A.R.C.H.) na de bouw van behandelkamers voor meer dan 800 kinderen met handicap in heropstart van hun klasje.

Donorinfo: LzG vzw bezorgt voor giften vanaf €40,00 per kalenderjaar 2019 in maart 2020 een fiscaal attest. Rekeningnr. BE48 5230 8027 2427 met vermelding 'gift aan LzG: Educate Me - Cameroon'.

Nieuws

Contact