Educate me - Cameroon

Educate Me - Cameroon werkt nauw samen met het bisdom Kumbo in diverse scholen, gezondheidscentra, ZH-en en sociale werken, zoals in het rurale Binshua tegenaan Nkambe.

Kameroen, Afrika

Educate Me - Cameroon ondersteunt vnl. vraaggestuurde projecten via de lokale partners.  
Concreet: 2017 tot 2020 werkten we diverse onderwijs-, gezondheid -, vergroening-, water – en voedselvoorziening projecten uit in Kameroen, en boden we steun aan vluchtelingen werk met zelfvoorzienende en lokale inkomst genererende activiteiten (IGA).  


I.k.v. langdurige crisis vnl. in NW, ZW & Far North Kameroen, paste Educate Me – Cameroon het programma in 2019 aan op vraag van de bisschop van Kumbo; we verleenden humanitaire hulp aan Donga Mantung in het NW zoals noodhulp, hulp i.k.v. Covid -19, en hulp aan onderwijs en intern ontheemden i.s.m. Provincie West-Vlaanderen. Structurele hulp boden we via de bouw en deel van de inrichting van materniteit te Binshua, in St Patrick’s Catholic Health Center met tal van partner organisaties waaronder stad Waregem.  


De einddoelstelling is projecten zelf bedruipend over te dragen. Daartoe werkt Educate Me – Cameroon sinds nov. 2020 rechtstreeks met bisschop George Nkuo.  

  • Gezamenlijk vragen we aandacht voor vrede missie en internationale samenwerking voor de  educatie van ontheemde kinderen in Kameroen in humanitaire missie. We nemen IDP (Internal Displaced Persons) kinderen actief op in projectwerk.
  • Met uw hulp ondersteunen we de bestendiging van pril opgericht hoger onderwijs in enkele scholen in de oorlogszones, waaronder het lokale college in Binshua.
  • Specifiek steunen we nu via kleuteropvang en lager onderwijs in Binshua NW. En behartigen we toegankelijke medische zorg voor de regio Nkambe te Binshua.  
     

Educate Me – Cameroon werkt in 2022 verder vanuit evangelische en missionaire inspiratie in de geest van Damiaan aan ondersteuning van personen in NW Kameroen, zonder onderscheid van ras, geslacht en ideologie met bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen: wezen (die beide ouders verloren), ontheemden, en kinderen met handicap, via onderwijs.  


Info voor donateurs: 
Leraars zonder Grenzen vzw (LzG) bezorgt voor giften vanaf €40,00 per kalenderjaar in maart van het volgende jaar een fiscaal attest.  
Rekeningnummer van LzG is BE48 5230 8027 2427, je vermeldt 'gift aan LzG: Educate Me - Cameroon'. 
 

Nieuws

Contact


Meer over Educate me - Cameroon