Educate me - Cameroon

Educate Me - Cameroon werkt nauw samen met het bisdom Kumbo en de Kameroense congregatie 'Sisters of St Therese of the Child Jesus' in diverse scholen, gezondheidscentra, ZH-en en sociale werken.

Kameroen, Afrika

Educate Me - Cameroon ondersteunt de aanvragen die via deze lokale partners worden geselecteerd naar noodzaak inzake bouw en inrichting, inkomst wervende projecten (IGA) voor zelf financiering van beheer en vorming van hun staf, met bijzondere bijkomende aandacht voor gezondheidsproblemen waarmee de scholen kampen. De einddoelstelling is projecten zelf bedruipend over te dragen.
De projectcoördinatrice van SST, zuster Clarisse Remjika, is tevens afgevaardigd als directeur voor Kameroen voor African Sisters Education Collaboration. 

  • Gezamenlijk vragen we aandacht voor internationale samenwerking voor educatie van ontheemde kinderen in Kameroen in humanitaire missie. We nemen IDP (Internal Displaced Persons) kinderen actief op in onze samenwerking.
  • Samen ondersteunen we de inrichting van het Associated Rehabilitation Center for Handicapped (A.R.C.H.) na de bouw van behandelkamers voor meer dan 800 kinderen.
  • Samen ontwikkelen we activiteiten voor beroepstraining ter werving van inkomen. 
  • Met uw hulp ondersteunen we de bestendiging van pril opgericht hoger onderwijs in enkele scholen in de oorlogszones.
  • Specifiek steunen we kleuteropvang, lager onderwijs en het lokale college in Binshua NW. En behartigen we toegankelijke medische zorg voor de regio Nkambe te Binshua. Met zonne- energie worden 121 lagere en 20 secundaire scholen bediend voor examens.

Info voor donateurs:
Leraars zonder Grenzen vzw (LzG) bezorgt voor giften vanaf €40,00 per kalenderjaar in maart van het volgende jaar een fiscaal attest. 
Rekeningnummer van LzG is BE48 5230 8027 2427, je vermeldt 'gift aan LzG: Educate Me - Cameroon'.

Nieuws

Contact


Meer over Educate me - Cameroon