Equator zoekt nog Zuidscholen voor een scholenband!

  • LzG
  • | Equator zoekt nog Zuidscholen voor een scholenband!

Equator vzw werkt rond wereldburgerschapseducatie en geeft daarbij ondersteuning aan scholen in Noord en Zuid rond SDG’s.

Ook heeft Equator de mogelijkheid om voor projecten met werking in het Zuiden documentaires te draaien.

Heel concreet heeft Equator de mogelijkheid om een aantal nieuwe Zuidscholen waar ze nog geen contact mee hadden uit te nodigen te participeren rond hun SDG-project. Ze hebben daartoe een beperkt budget.

Graag informeert LzG de projecten om deze kans aan te grijpen.  
Meer info via www.myequator.net of chris@myequator.net .