Hopsyg

In een van de armste buurten van Mombassa, Kenia, probeert Hopsyg kinderen te bereiken die door armoede niet de kans krijgen om naar school te gaan of om op te groeien in een veilig milieu.

Kenia, Afrika

Dit project situeert zich in een van de armste buurten van Mombassa, Kenia. Onder het motto: 'een kind weer kind laten zijn' werd de visie en de werking van HOPSYG uitgewerkt. De kinderen die we willen bereiken, krijgen door armoede niet de kans om naar school te gaan of om op te groeien in een veilig milieu. 

WERKING

HOPSYG biedt dagopvang en een veilige omgeving waar de kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Door de kinderen alvast te leren lezen en schrijven hopen we ze meer kansen te geven op een zelfstandige toekomst. Naargelang er financiële middelen beschikbaar zijn, proberen we de kinderen in het reguliere onderwijs in te schrijven. Al onze kinderen wonen nog bij hun beide ouders, één van hun ouders of bij een ander familielid. We vinden het erg belangrijk dat zij die zorg dragen voor de kinderen, betrokken worden bij HOPSYG.

We stimuleren de verantwoordelijkheden die zij hebben tegenover de kinderen. De mentaliteit van de Keniaanse overheid en het gebrek aan sociale voorzieningen zorgden ervoor dat men vanuit Kenia onze hulp uit België inriep. Ons doel is het project in Kenia inhoudelijk en financieel mee te ondersteunen. We proberen zoveel mogelijk zelfstandigheid aan het Keniaanse team te geven. We geloven in hun verantwoordelijkheid en in hun bekwaamheid

Contact

Sarah Baert
hopsygvzw@gmail.com

Meer over Hopsyg