LzG sluit met een partner een overeenkomst af indien diens project(en) aan volgende criteria beantwoord(t)(en):

De doelstelling(en) van het project sluit(en) aan bij de doelstellingen van LzG

 • ingaan op vragen van leraars in ontwikkelingslanden om hen ter plaatse te begeleiden, zonder onze onderwijsmethodiek of pedagogische visie op te dringen;
 • hulp bieden om tegemoet te komen aan de onderwijskundige, pedagogische en materiĆ«le noden die door de leraars gesignaleerd worden;
 • hulp bieden bij het tot stand komen van samenwerkingsverbanden tussen scholen en aanverwante sectoren;
 • begeleiders vormen en opvolgen;
 • het beleidsvoerend vermogen van scholen versterken;
 • samen educatieve projecten uitwerken, realiseren, evalueren en bijsturen;
 • didactische hulpmiddelen ontwerpen of aanpassen aan de plaatselijke noden.

Het project moet betrekking hebben op onderwijs, opleiding, vorming, lerarenopleiding, navorming van leraren, organisatie van educatieve parascolaire activiteiten voor kinderen en jongeren en kan zich richten op

 • materiĆ«le hulp zoals het bouwen van lokalen en scholen, het aanleggen van infrastructuur;
 • de aankoop van leermiddelen, schooluitrusting, didactisch materiaal;
 • het organiseren van onderwijs, bijscholing, parascolaire activiteiten.

Het project wordt onderbouwd door een langetermijnvisie en is ingebed in de plaatselijke gemeenschap.

 • De geplande duur van het project bedraagt minstens 3 jaar.
 • Het project beoogt uitstraling in de ganse lokale gemeenschap.