Oprichting

Het initiatief voor de oprichting van LzG kwam er tijdens voorjaar 1997, onder de stimulans van Bart Dankaerts, leraar aan de International School te Brussel. Na veelvuldige contacten met ESF (Enseignants sans Frontières) werd met het opstellen van doelstellingen en statuten gestart. Dit resulteerde in de officiële oprichting van LzG. Leraars Zonder Grenzen v.z.w. is gesticht op 13 december 1997. De statuten werden in het Staatsblad gepubliceerd. Toen LzG in 1997 opgericht werd door 19 personen, hadden zij de intentie om zelf projecten op te starten. Tijdens die eerste jaren werden verschillende acties ondernomen.

Enkele feiten

 • Een logo werd ontworpen; een ledenblad werd opgestart evenals de website; de ledenadministratie en het financieel beheer werden op punt gezet.
 • Meer dan 500 pakketten EHBOn (Eerste Hulp Bij Onderwijs) werden getransporteerd naar het Oekraïne-Project-Edegem. Bruikbare boeken, waarvan er vele afkomstig waren van ISB (International School Brussel) werden eveneens naar Oekraïne getransporteerd.
 • We bezochten een alternatief schooltje in Budapest en hielpen er bij het opknappen van de infrastructuur. Een leraar kwam op uitwisseling naar België en bezocht hier dergelijke scholen.
 • Er werden ' taalkoffers ' Engels en Frans ontwikkeld. Die kwamen oa. in Trakovice - Slowakije terecht.
 • Uit Novosej - Albanië kwam een vraag om hulp: dat leidde tot een verkenningsbezoek in februari 2000, met de assistentie van FSM - Fondation Secours Mondiale - World Relief Organisation. Tijdens de zomervakantie werden in Novosej gedurende een tiental dagen spel- en sportactiviteiten georganiseerd.
 • Schoolboeken en school materiaal werden geleverd aan het asielzoekerscentrum in Kapellen en eveneens aan het Rode Kruis.
 • We hadden gesprekken met vertegenwoordigden van projecten in Colombia, Ecuador, El Salvador, Nepal, India, Senegal, Gambia, Roemenië...
 • Via infodagen, spreekbeurten in scholen, contacten in de lerarenopleidingen, publicaties in het tijdschrift Klasse werd de vereniging kenbaar gemaakt.
 • Studenten liepen stage in projecten in Zambia en Tanzania.
 • Via Wereld - Missiehulp / Horizon werd in de regio Ternopil in Oekraïne het project Dytyna opgestart. Een instelling voor meervoudig gehandicapte kinderen werd er, met steun van een ploeg ervaren begeleiders uit België, omgevormd naar Westers model. Er werden ter plaatse trainingssessies voor opvoeders, leraars en onderwijsverantwoordelijken gegeven door een ploeg gedreven vrijwilligers.
 • Het opvangcentrum voor straatkinderen - Aspern in Kiev en Leraars zonder Grenzen zijn ook via Horizon met elkaar in contact gekomen en gaan samenwerken.
 • Bestaande projecten zoals Chico Latino in Peru, CDI Bwamanda in RD Congo, Kigoma in Tanzania, Suriname... sloten aan bij Leraars zonder Grenzen.