LzG wil

  • de solidariteit bevorderen tussen leraars hier en leraars in ontwikkelingslanden, in een geest van gelijkwaardigheid en pluralisme, en met respect voor de culturele eigenheid van alle betrokkenen;
  • leraars en allen die onderwijs, vorming en opleiding belangrijk vinden voor een rechtvaardige wereld, samenbrengen en mobiliseren.
  • samenwerken met organisaties met gelijkaardige doelstellingen.