LzG steunen kan je op verschillende wijzen.

Leraar zonder Grenzen worden
LzG is een ledenvereniging en wil "allen die onderwijs, vorming en opleiding belangrijk vinden voor een rechtvaardige wereld, samenbrengen en mobiliseren". Voel jij je hier door aangesproken? Word dan lid van LzG! Je stort €20 op de ledenrekening BE11 5230 8007 0848 met vermelding 'lid LzG'. Studenten betalen €15. Je ontvangt dan de Nieuwsbrief in je brievenbus, je bent eregast en neemt gratis deel aan de LzG-studiedag en ... je maakt LzG en de projecten sterker!

Vrijwilligerstaken hier en ginds 
LzG en de aangesloten projecten zijn steeds op zoek naar vrijwilligers om de werking hier in Vlaanderen als in het zuiden verder uit te bouwen. Vrijwilligerswerk ginds behelst meestal een minimaal aantal weken, is uiteraard onbezoldigd en vervoer-kost-inwoon zijn meestal ten laste van de vrijwilliger. Voel jij je geroepen? Stuur dan een mailtje naar info@lzg.be. Specifieke taken of oproepen vind je op de pagina vacatures

Giften
Koken kost geld. LzG wil zijn ondersteuning van projecten optimaliseren en is daartoe 100% aangewezen op giften. Ook de aangesloten projecten rekenen op giften. De vzw Leraars zonder Grenzen kreeg tot eind december 2019 de erkenning een attest voor fiscale vrijstelling af te leveren aan personen die minimum 40 euro per jaar over gemaakt hebben aan de vereniging als 'gift'. Dit wil zeggen dat LzG géén tegenprestatie of geschenk geeft. Je kan je gift storten aan LzG: je vermeldt dan 'gift aan LzG' . Je kan ook een specifiek project steunen. Je vermeldt dan 'gift aan LzG: naam van het project'. De giftenrekening van LzG is BE48 5230 8027 2427. Voor giften, gestort op onze Triodosrekening, bezorgt LzG je - het volgende voorjaar - een attest voor fiscale vrijstelling.