Projecten kunnen, voor de organisatie van studiedagen, evenementen, acties ...materiaal uitlenen.

  1. beamer Acer p1173
  2. banners
  3. vlaggen

Om te reserveren: ga hier verder

beamer      vlag