LzG oefent een platformfunctie uit voor educatieve ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Zo ondersteunt LzG de noord- en zuidwerking van de projecten door

  • de promotie en naambekendheid via o.a. de LzG site en de Nieuwsbrief;
  • de mogelijkheid artikels aan te bieden ter publicatie in de Nieuwsbrief van LzG of acties aan te kondigen via de site;
  • zijn bemiddelingsfunctie tussen het project en kandiderende vrijwilligers of stagiairs;
  • het uitreiken – tot zover LzG daartoe de erkenning blijft behouden – van fiscale attesten aan donoren van projecten
  • projecten in contact te brengen met andere projecten om expertise te delen of te verwerven;
  • hulp bij het ontwerpen en/of aanpassen en uitwisselen van didactische middelen en methodes.
  • uitlenen van materiaal aan de projecten : zie hier

LzG verdedigt ook de belangen van de aangesloten projecten op de onderscheiden Vlaamse, federale en internationale beleidsniveaus.