Marjet (voorzitter LzG) in Cambodja

  • LzG
  • | Nieuws
  • | Marjet (voorzitter LzG) in Cambodja
22/05/2019
Begin 2019 ging Marjet, voorzitter van Leraars zonder Grenzen, zelf op bezoek in Cambodja. Hieronder een kort verslag.

Even meedraaien in Cambodja bij Hope For The Children.

Voor het vertrek was er al een uitgebreide handleiding met informatie rond oa.  inentingen, papieren, vervoer, uitleg over de scholen en verblijf. We hadden ook al contact gehad met Laura die daar tot eind juni het project tracht vorm te geven zodat de plaatselijke leerkrachten verder kunnen.

Toch blijft het een beetje een avontuur . We wisten dat we gingen helpen met de lessen Engels!

De ‘public school’ dichtbij het’ guesthouse’ in Rong Vean is te vergelijken met onze kleuter- en lagere school.

De lessen gaan door van 7u ’s morgens tot 11u en worden gegeven door plaatselijke leerkrachten in hun taal : Khmer. Vanaf 11u30 kan het project gebruik maken van  de lokalen om Engels te geven op drie niveaus. In ruil daarvoor zorgt het project voor materiële ondersteuning in de klassen bv borden, kleurpotloden …..

Na overleg met de plaatselijke verantwoordelijke (van 49 primary schools) is er geen probleem om ook de leerkrachten wat ondersteuning te geven , zeker wat de Engelse taal betreft en wat suggesties rond methodieken. Laura kan lessen volgen en vergaderingen bijwonen. De leerkrachten staan open voor de aangeboden hulp.

 

De extra lessen Engels vanaf 11u30 worden gefinancierd door het project . Saiyuon studeert nog en is alle dagen aanwezig en ze was blij met de hulp bij de lesvoorbereidingen en ook tijdens de lessen .

Bij de jongere kinderen is het nodig dat Saiyuon aanwezig is omwille van de taal .

De leerlingen van de secundary school gaan een dorp verder naar school maar komen ook nog naar de lessen Engels in de namiddag. Zij spreken al goed Engels en gaven ons een rondleiding. 

In Phnom Srok is er een ‘Student Home’ gebouwd door het project met 3 klaslokalen en verblijfsmogelijkheden voor studenten die verder willen studeren . Ook daar zorgt het project voor een extra leerkracht Engels, ICT en traditionele dans. Naast al de lessen die ze daar al krijgen volgen de jongeren nog ‘private lessons’ die dan extra moeten betaald worden om meer kansen te hebben op slagen . 

Laura is er manusje van alles : contacten met de scholen, oplossingen zoeken voor afvalverwerking, medische problemen, aandacht voor kinderen met een handicap, inrichting en onderhoud van het ‘guesthouse’, contacten met de projectverantwoordelijken in België……

Hopelijk kan Saiyuon na juni de coördinatie opnemen, ze doet al veel, vooral de contacten met allerlei instanties in de plaatselijke taal (Khmer) . Naast het lesgeven komen  er dan voor haar nog taken bij zoals bv de organisatie van de bezoeken van klassen en stagiairs.

Bij contacten met nog 2 andere projecten in Cambodja nl Aukas en The Angkor Tree stelden we vast dat het aanleren van de Engelse taal een belangrijke hefboom is voor jongeren om werk te vinden. Het toerisme is een bron van werkgelegenheid. Tegelijkertijd hebben heel wat leerkrachten nood aan ‘bijscholing’. Hier kunnen we met Leraars zonder Grenzen zeker een rol spelen.

Het project heeft ook oog voor het afval dat meestal gewoon verbrand wordt. Ze verzamelen al plastieken flessen en volgden een workshop over hoe men zoal met plastiekafval kan omgaan. Wordt zeker vervolgd!

 

Als voorzitter van Leraars zonder Grenzen was het een aangename ervaring om te zien wat een impact wat ondersteuning kan bieden. Het gegeven dat Laura daar een in een 10-tal maanden een basis kan leggen voor de plaatselijke leerkrachten om niet enkel met financiële steun uit België maar ook met  vrijwilligers en stagiairs het werk verder te zetten .

Wat zeker moet gezegd worden : de kinderen en jongeren zijn het zeker waard. Ook met de plaatselijke bevolking is er een goed contact . Basis voor een succesvol project!