Nepal

Azië

Missie
Actie Scholen Nepal vzw wil het onderwijs aan kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap verbeteren door het geven van vorming, begeleiding en ondersteuning van leerkrachten. De vzw is actief in een school voor kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap in Kathmandu (Nepal) en in een school voor peuters en kleuters met een speciale aanpassingsklas in Sarangkot (Nepal).

Geschiedenis
Paul Viaene bezit 40 jaar onderwijservaring in het Bu.O.
Van 15/01- 07/04/2011 heeft hij als onderwijsvrijwilliger gewerkt in de school van Sarangkot en in Kathmandu. Vanaf 2011 krijgt dit onderwijsproject vaste vorm.
Begin 2017 werd een vzw opgestart onder de naam “Actie Scholen Nepal” met als doel het onderwijsproject een duurzaam karakter te geven.

Stagiairs - Vrijwilligers
Dit project staat open voor stagiairs en vrijwilligers om leerkrachten ginds te begeleiden en te ondersteunen. Liefst hebben deze mensen een hart voor personen met een verstandelijke handicap. Daarnaast is het belangrijk ervaring te hebben met het onderwijs aan jongeren met een verstandelijke handicap.

Contact
Naast de mailadressen van de contactpersonen, kan men Actie Scholen Nepal vzw contacteren via actiescholennepal@gmail.com.

Website
www.actiescholennepal.be

Contact

Paul Viaene
0(032) 57 36 52 54
paulviaene@gmail.com

Guido De Meyer
0(032) 57 33 68 74
g.de.meyer@skynet.be

Bericht sturen