Cambodja

Azië

Het project focust op drie werkvelden.

 • Help ze naar school.
  Op het platteland in Cambodja zien jongeren zich vaak geplaatst voor de moeilijke keuze tussen naar school gaan en thuisblijven om te helpen in het (landbouw)bedrijf van hun ouders. Wanneer spijbelen chronisch wordt, kan het ertoe leiden dat kinderen volledig afhaken op school, wat vooral vaak voorkomt op de leeftijd van 12 tot 14 jaar.
  Het staatsonderwijs in Cambodja is zogezegd gratis, maar omdat leerkrachten barslecht betaald worden en het soms maanden zonder loon moeten stellen, vragen zij aan ieder kind een soort ‘schoolgeld’ van 20c tot $1 per dag, als vergoeding voor diverse diensten, zoals lessen, fotokopieën, examens, enz. Veel arme Cambodjaanse gezinnen verdienen echter minder dan $1,25 per dag, en beschikken dus niet over de middelen om hun kinderen te laten studeren, ook al beseffen de meeste ouders dat onderwijs een middel is om aan de armoede te ontsnappen.
  Tot onze voornaamste activiteiten behoren het sponsoren van leerlingen en hun gezinnen met bv. schooluniformen, schoolbenodigdheden, transport van en naar de school, etc.
   
 • Engels en lerarenopleiding
  Onder het bewind van Rode Khmer eind jaren 70 werd naar schatting 75 procent van alle leerkrachten, 96 procent van de universiteitsstudenten en 67 procent van alle basis- en middelbare-schoolleerlingen vermoord. De infrastructuur werd vernield of verwaarloosd. De laatste jaren is de vraag naar onderwijs aanzienlijk toegenomen, en ondanks de vele inspanningen van de regering, internationale organisaties en NGO’s, blijft er nog een lange weg te gaan.
  Het doel van het Angkor Tree Teacher Training Program bestaat erin Cambodjaanse leerkrachten gratis lessen Engels en pedagogische vaardigheden aan te bieden.
   
 • Het out reach programma
  Een schoolproject kan niet losgezien worden van de omgeving waarin het zich bevindt. Daarom beperken we ons niet tot schoolse activiteiten, maar proberen we ze in te bedden in een breeder geheel van ontwikkeling en ontvoogding van de lokale gemeeschap. Want die lokale gemeenschappen hebben alle hulp hard nodig.
  Ons outreach-programma bestaat uit een aantal kleinere nevenprojecten die we starten telkens er zich een opportuniteit voordoet. Het kan gaan om een partner die zich aanbiedt, een onverwachte financiële steungever ...
  In september 2017 hebben we een test gedaan voor een EHBO-opleiding. En dat was een groot succes! In samenwerking met AUKAS vzw starten we in januari met een uitgebreide reeks EHBO-lessen, zowel voor leerlingen (15 jaar en ouder), als voor leerkrahten uit andere scholen en NGO's en voor ouders.