Oekraïne

Oost-Europa

'ASPERN' staat voor een tehuis voor kansarme jongeren in crisissituaties in Kiev, Oekraïne.

 

Aspern is een sociaal project in de Oekraïense hoofdstad Kiev, dat gesteund wordt door de Vlaamse vzw Leraars zonder Grenzen. Het is een initiatief van de plaatselijke bevolking, dat beantwoordt aan een aantal sociale noden van de huidige Oekraïense samenleving.
Aspern is een opvangcentrum voor kinderen tussen 0 en 15 jaar die in een crisissituatie verkeren. Meestal gaat het om wezen, straatkinderen, kinderen die in de steek gelaten werden door hun ouders of die om allerlei redenen, tijdelijk of definitief, aan het ouderlijk gezag werden onttrokken.
Er verblijven ook een aantal jongeren tussen 16 en 23 jaar die geen thuis meer hebben. Ze leven in een leefgemeenschap van maximaal 8 jongeren. Op die manier worden ze voorbereid op een zelfstandig familiaal leven. Sommige van die jongeren werken reeds, anderen studeren nog.
Daarnaast worden in Aspern vormingssessies gegeven voor kansarme jongeren uit het centrum en uit de buurt. Ze krijgen Engelse en Franse les. De jongens hebben de gelegenheid om basisvaardigheden van schrijnwerkerij of schoenmakerij onder de knie te krijgen.
Meisjes leren er hun eigen kleren maken en herstellen in het naaiatelier. Anderen probeert men dan weer de beginselen van haartooi bij te brengen. Deze vormingssessies moeten deze jongeren helpen om gemakkelijker een job te vinden.
Verder organiseert Aspern in de zomer vakantiekampen en daguitstappen voor jongeren; de bedoeling is om de kinderen zoveel mogelijk van straat te houden.
Sinds 2010 begon men eveneens, bij wijze van proef, met een speelpleinwerking voor kansarme kinderen uit de wijk Darnytsa.
Gezinnen krijgen steun onder vorm van hulpgoederen en praktische assistentie bij allerlei problemen. Geld wordt nooit gegeven. Aspern is gehuisvest in een oud staatsinternaat uit het Sovjet tijdperk. Het complex is gelegen in Darnytsa, een van de meest verpauperde buitenwijken van de hoofdstad Kiev.

De organisatie ASPERN
De liefdadigheidsorganisatie Aspern wordt geleid door de Oekraïense sociologe Vera Koshil. Zij begon in 2000 met zich het lot van straatkinderen in de hoofdstad aan te trekken. Ze gaf hiervoor haar baan als vicepresident van Caritas Catholica van Kiev op. Vera is gehuwd met Oleg en moeder van twee volwassen dochters Anja en Bogdana. Zij is reeds meer dan 12 jaar de drijvende kracht achter het project.

ASPERN steunen?
Je kan het project financieel steunen door een bijdrage te storten op de giftenrekening van LzG BE48 5230 8027 2427.
Noteer wel als vermelding:
"Gift aan LzG / Project Aspern Kiev".
Je ontvangt een fiscaal attest wanneer je in de loop van het jaar minstens 40,00 Euro overmaakt.
Je kan je aanmelden om een tijdje als vrijwilliger te komen werken in Kiev. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn stuur dan een mail met je vragen.