Cambodja

Azië

Aukas is een Belgische vzw die onderwijsprojecten in Cambodja ondersteunt. Na het gruwelregime van Pol Pot, moest het onderwijs helemaal van nul heropgebouwd worden. De aanhoudende burgeroorlog daarna zorgde ervoor dat het onderwijssysteem maar heel traag herstelde. Het onderwijs is er nog steeds een van de zwakste ter wereld.

Focus

Dit onderwijsproject "extra kansen voor kansarme jongeren" tracht het povere onderwijssysteem en de vicieuze cirkel van armoede in Cambodja te doorbreken door de kinderen uit de buurt gratis Engelse les aan te bieden. De kennis van het Engels is in Cambodja een belangrijke troef voor een betere toekomst omwille van de economische impact van het toerisme. Dit aanbod gebeurt na de halve dag algemeen onderwijs dat de kinderen volgen. Tevens is het een plaats om samen met leeftijdsgenoten te ontwikkelen en te spelen waar ze thuis anders maar al te vaak worden ingezet om te werken en voor het gezin te zorgen.

Stagiairs - Vrijwilligers

Naast de 2 lokale leerkrachten, steunt de school op vrijwilligers. Ook studenten kunnen er voor een buitenlandse stage terecht.