Tanzania

Afrika

Bollé Bollé is een VZW die de projecten van wijlen pater Albert Bolle (°1933 - +2014) in Tanzania logistiek en financieel ondersteunt. Bollé Bollé werft fondsen voor duurzame en kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Tanzania (regio's Tabora en Bukoba).

Het gaat steeds om concrete, duidelijk afgebakende plannen met een nadruk op onderwijs, gezondheidszorg, voedsel- en watervoorziening. Speciale aandacht gaat naar de ontwikkeling en de veiligheid van vrouwen en aan de bescherming van het milieu.

De voorbije 10 jaar heeft Bollé Bollé vzw heel wat projecten gerealiseerd in Tanzania.
De drie grootste projecten zijn:

ST. MAGRETH MARY ALAKOK SECONDARY BOARDING SCHOOL FOR GIRLS:
Bouwen van een secundaire meisjesschool met internaat voor 900 meisjesstudenten in Igunga. Onderwijs voor meisjes is niet vanzelfsprekend in Tanzania: meisjes worden van jongs af aan ingeschakeld in het huishouden en op het veld. Onderwijs is voor hen van ondergeschikt belang. Het district Igunga, bijna zo groot als één derde van België had geen enkel internaat waar meisjes terecht konden. Omdat degelijk onderwijs de voedingsbodem is voor een betere toekomst, wilde Pater Bolle een meisjesschool met internaat realiseren. De bouwwerken voor deze school startten in 2008 en werden volledig door Bollé Bollé vzw gefinancierd. De eerste leerlingen startten in januari 2009. Alle klassen, slaapzalen, refters, keuken, computer- en schoollabo’s zijn intussen klaar. In 2016 werd het laatste gebouw afgewerkt: een administratief gebouw met directielokalen, secretariaat, vergaderzaal en leraarskamer. Omdat er tijdens het zes maanden lange droge seizoen geen druppel regen valt en drinkbaar water dus een groot probleem vormt, werden er heel wat watertanks gebouwd. In totaal kan er nu 550.000 liter drinkbaar regenwater opvangen. De school werd ook uitgerust met een waterzuiveringsunit die werkt met zonne-energie. Meer details over de bouw van deze school kunnen worden teruggevonden op deze projectpagina.

ST. LEO THE GREAT ENGLISH MEDIUM PRE- AND PRIMARY SCHOOL:
Uitbreiden van een gemengde lagere school met internaat in Igunga. Deze lagere school werd door pater Bolle opgericht in 2004 en biedt plaats aan ca. 650 leerlingen waarvan de helft op het internaat verblijft. Op vraag van pater Bolle werd de school sinds 2008 systematisch door Bollé Bollé vzw uitgebreid met klassen, slaapzalen, een keuken en een grote eetzaal. Daarnaast zorgde Bollé Bollé vzw in 2013 voor de inrichting van een computerklas en werd er net als in de secundaire school een waterzuiveringsunit op zonne-energie geïnstalleerd. Begin 2017 werden 5 nieuwe klassen in gebruik genomen. Om de duurzaamheid van de poreuze betonvloeren te verbeteren, werden alle klassen en slaapzalen voorzien van vloertegels. In het voorjaar van 2017 werd een bestaand gebouw verbouwd zodat ook in deze school de administratieve functies en schooldirectie een definitieve plaats hebben gekregen. Meer info op deze projectpagina.

ALVERA ORPHANAGE:
Het kleinschalige weeshuis van mama Alvera, een vroegere medewerkster van pater Bolle, is gelegen in Kishuro (Bukoba) en biedt al meer dan 40 jaar lang onderdak aan 25 tot 40 weeskinderen. Op vraag van mama Alvera bouwde Bollé Bollé vzw in 2013 een nieuwe, multifunctionele eetzaal. In 2016 werd een gebouw opgetrokken met slaapkamers voor 25 kinderen. Daarnaast werden enkele andere gebouwen gerenoveerd en werden ook alle ruimtes voorzien van LED-verlichting op basis van zonnepanelen. Meer info op deze projectpagina.

En nu? Momenteel bundelen we al onze krachten voor het project:

SOLAR FOR IGUNGA: duurzame energie voor onze 2 scholen en hospitaal:
Tanzania wordt al decennia lang geteisterd door stroompannes. Het land is voor het grootste deel van zijn elektriciteitsvoorziening immers afhankelijk van waterkrachtcentrales en stuwmeren. Door de exponentiële vraag naar elektriciteit en het veranderende klimaat zijn stroompannes zeker aan het einde van het lange droge seizoen meer regel dan uitzondering.

Met dit project wordt getracht om de beide scholen en pater Bolle’s hospitaal in Mwanzugi uit te rusten met een solar installatie bestaande uit zonnepanelen, accu-banken en lader-omvormers. Bedoeling is om zo alle slaapzalen, refters, administratieve gebouwen en het operatiekwartier van het hospitaal te voorzien van duurzame energie.

Doelstellingen:
> de veiligheid op de internaten van onze scholen verhogen
> leerlingen de kans geven om 's avonds te studeren
> de afvalberg van afgedankte batterijen voor zaklampen stoppen
> overschakelen op kwalitatieve en duurzame LED-verlichting
> levens redden in het operatiekwartier van ons hospitaal
> problemen met generatoren vermijden bij soms levensbedreigende situaties in het hospitaal

Planning: De studie voor deze twee installaties is zo goed als afgerond. Momenteel is Bollé Bollé op zoek naar de financiële middelen en commerciële partners om deze installaties te kunnen verwezenlijken in de periode 2017-2019.

Contact

Bram Rumbaut
Maria-Theresiastraat 14 bus 33
3000 Leuven

Bericht sturen

Links