Mali

Afrika

Ecole Aisso is een wijkschool in Timboektoe, een eeuwenoude stad in het noorden van Mali. Ze werd opgericht in 2001 op initiatief van Alassane Maiga en zijn vroegere schoolgenoot, Moustapha A.Dicko (allebei onderwijzers), samen met de oudervereniging (APE, association des parents d'élèves). Een burgerinitiatief, met het akkoord van het Ministerie , de regionale onderwijsinstanties , het stadsbestuur en van 6 chefs de quartier van de stad TBT.

De solidariteitsgroep Aisso in Vlaanderen ondersteunt dit initiatief sinds 2007 . Bij de keuze van de strategie werd beslist, samen met de oprichter en de directeur van de school, om de ingezamelde fondsen slechts gedeeltelijk te besteden aan schoolmeubilair en didactisch materiaal. De werking van de school wordt nu betaald door de bijdragen van de ouders. Het zou niet duurzaam zijn om deze verantwoordelijkheid te laten afbrokkelen en aldus de zelfredzaamheid van de school aan te tasten. Er werd afgesproken om het geld te sparen in België , en per schijven over te schrijven, per fase in de bouw. De sociale druk is zeer hoog in Mali en de families zeer uitgebreid: de ouders komen niet toe aan sparen. Ze zijn wel vertegenwoordigd via een oudercomité.

De school Aisso groeit gestadig. De school krijgt geen steun van de staat: de ouders betalen een maandelijks schoolgeld en daarmee betaalt de school de dagdagelijkse werking : salarissen van de onderwijzers, elektriciteit, schoolmateriaal, de verzekering , e.d.m.

Realisaties

- Bouw scholenblok met drie klassen voor middenschool
- Bouw van 6 klassen voor de lagere school
- Bouw zijvleugel met mediatheek
- Verbeteracties voor de kwaliteit van het onderwijs
- Handboek en vormingsmateriaal voor volwassen wordende jongeren

Contact

Anne Herman
Groenstraat 126
3020 Veltem - Beisem
047 447 57 22
anne.herman@gmail.com

Bericht sturen

Links