Kameroen

Afrika

Het project werkt nauw samen met de Kameroense congregatie 'Sisters of St Therese of the Child Jesus of Buea'. Met 80 zusters en 25-tal novicen en postulanten beheren ze diverse scholen. Per school is er een coördinator aangesteld en een projectleider. 'Educate me' werkt met 2 van hun scholen: in het NW met het Saint Therese Catholic Comprehensive College en Vocational Training Center in Sabongari en in het ZW met de Bishop Jules Peeters Memorial High School in Buea.

Zuster Clarisse Remjika is coordinator voor Kameroen voor African Sisters Education Collaboration.

Het project ondersteunt de aanvragen via deze lokale partners inzake bouw en inrichting, inkomstenwervende projecten voor zelffinanciering van beheer en vorming van hun staf, met bijzondere bijkomende aandacht voor gezondheidsproblemen waarmee de scholen kampen. De einddoelstelling is projecten zelf bedruipend over te dragen.

Donorinfo: LzG vzw bezorgt voor giften vanaf €40,00 per kalenderjaar 2018 in maart 2019 een fiscaal attest. Rekeningnr. BE48 5230 8027 2427 met vermelding 'gift aan LzG: Educate Me - Cameroon'.

Nieuws

 • Nieuwbrief oktober 2017

  Na een klein jaar aan de slag te zijn met EDUCATE ME – CAMEROON is ‘t  tijd voor een overzicht van de projectuitvoering.

 • Vorming Lokale fondsenwerving - Wilde Ganzen NL

  Een unieke vorming gaat op 24 april in Waregem door over fondsenwerving, hier in België en in het projectland zelf. Deze innoverende visie en aanpak wordt door Wilde Ganzen NL geïntroduceerd. Van harte welkom!

 • Nieuwsbrief april 2017

  Educate Me - Cameroon bouwt Fuh Community Nursery School

 • Nieuwjaarsbrief

  In 2017 gebruikt Educate Me - Cameroon nieuw rekening nr voor Fiscale Attesten.

Contact

De Vos Marijke
marijke_devos72@hotmail.com

Bericht sturen

Links