Kameroen

Afrika

Educate Me - Cameroon werkt nauw samen met de Kameroense congregatie 'Sisters of St Therese of the Child Jesus of Buea' in het NW met het Saint Therese Catholic Comprehensive College en Vocational Training Center in Sabongari. De 80 zusters en 25-tal novicen en postulanten beheren diverse scholen, gezondheidscentra, ZH-en en sociale werken.

Onze projectcoördinatrice zuster Clarisse Remjika is tevens afgevaardigd als directeur voor Kameroen voor African Sisters Education Collaboration.

Educate Me - Cameroon ondersteunt het Associated Rehabilitation Center for Handicapped (A.R.C.H.) met de bouw van behandelkamers voor meer dan 800 kinderen met handicap en heropstart van hun klasje.

Educate Me - Cameroon ondersteunt de aanvragen die via deze lokale partners worden geselecteerd naar noodzaak inzake bouw en inrichting, inkomstenwervende projecten voor zelffinanciering van beheer en vorming van hun staf, met bijzondere bijkomende aandacht voor gezondheidsproblemen waarmee de scholen kampen. De einddoelstelling is projecten zelf bedruipend over te dragen.

Donorinfo: LzG vzw bezorgt voor giften vanaf €40,00 per kalenderjaar 2018 in maart 2019 een fiscaal attest. Rekeningnr. BE48 5230 8027 2427 met vermelding 'gift aan LzG: Educate Me - Cameroon'.

Nieuws

 • CamePads

  CamePads Info avond 15 mei vanaf 18u30' in het St Jozefsinstituut Zilverstraat 26 te Brugge

 • Nieuwsbrief april 2018

  We hebben een logo !

 • Nieuwbrief oktober 2017

  Na een klein jaar aan de slag te zijn met EDUCATE ME – CAMEROON is ‘t  tijd voor een overzicht van de projectuitvoering.

 • Vorming Lokale fondsenwerving - Wilde Ganzen NL

  Een unieke vorming gaat op 24 april in Waregem door over fondsenwerving, hier in België en in het projectland zelf. Deze innoverende visie en aanpak wordt door Wilde Ganzen NL geïntroduceerd. Van harte welkom!

 • Nieuwsbrief april 2017

  Educate Me - Cameroon bouwt Fuh Community Nursery School

Contact

De Vos Marijke
marijke_devos72@hotmail.com

Bericht sturen

Links