Burkina Faso

Afrika

Sinds 2010 is dit project aan de slag in het Noorden van het land, meer bepaald het dorpje Kasseba in het Sahel-gebied. "Laafi" is de welkomstgroet die mensen ginds gebruiken: "Het ga je goed".
Al jaren voordien werkte Lilie Boereboom er als coöperant en kwam zo in aanraking met schrijnende ontwikkelingskansen, vooral voor meisjes. Naast zich verzamelde Lilie zes andere Vlamingen die achter het project staan.

Vier projectdoelen
1 Financiële steun voor onderwijs en socio-economische projecten
2 Opleiding en vorming om zo kansarme vrouwen en jongeren ruimere mogelijkheden tot zelfontwikkeling te bieden
3 Participatie bevorderen in de lokale economie
4 In België sensibilisering tot stand brengen rond de Laafi-projecten ginds.

Realisaties
Laafi realiseerde al de bouw van enkele klaslokalen en een bibliotheek. Ook investeert Laafi in een schapenproject waardoor de meest behoeftige gezinnen een bron van inkomsten verwerven en zo ook schoolgeld kunnen betalen. In juni hadden al een 80 gezinnen een ooi die kon zorgen voor lammetjes en waren er nog een 40 gezinnen op de wachtlijst. Verder lenigt Laafi individuele noden zoals b.v. ondersteuning aan een blinde jongen die zo speciaal onderwijs kan volgen.

Stagiairs - Vrijwilligers
Momenteel heeft Laafi nog geen ervaring met stagiairs of vrijwilligers maar staat er zeker niet weigerachtig over.

Contact

Lilie Boereboom

Bericht sturen

Links