Liberia

Afrika

Doel

De primaire doelstelling van dit project is om toegankelijk onderwijs te bieden aan 540 studenten van de Johnsonville Township en omgeving.
Onderliggende doelstellingen zijn:

  • Het creëren van diversiteit in de studies en zo de leerlingen de kans  geven hun passie te volgen en een toekomst te creëren voor zichzelf
  • Kwaliteitsvol onderwijs leveren in een vriendelijke leeromgeving
  • Versnelde leerprogramma’s installeren voor kansarme groepen die tot nu toe  het basisonderwijs nog niet gevolgd hebben
  • Dit project wil kinderen weerbaar maken door middel van onderwijs, waardoor hun kansen verhogen en waardoor een nieuwe generatie van ondernemers gecreëerd wordt. Die ondernemers kunnen dan op hun beurt banen scheppen voor anderen.

Historiek en werking

Het project is opgericht in 2016; we zijn eerst begonnen met de boeken en educatief project voor scholen en organisaties in Liberia.

We hebben momenteel twee projecten: de boeken samen met het educatief project enerzijds en de bouw van de school anderzijds.

  • Via de boeken en educatief project: LEEF Foundation verzamelt lesmateriaal (boeken en educatief materiaal in het Engels) voor scholen en organisaties in Liberia. We hebben studieboeken en lerarengidsen van alle vakken, fictie en non-fictie  voor alle leeftijden, encyclopedieën, woordenboeken, atlassen, en spullen voor recreatieve activiteiten etc. verzameld.
    In het jaar 2017, LEEF Foundation heeft 3000 boeken en educatieve materialen verzameld voor scholen in Liberia. De begunstigden van ons project zijn: ULAB (United Liberia Association Belgium), St. Philips Ecumenical High School, Jimmy Jolocon High School, We Care Foundation en de universiteit van Liberia.
     
  • We zijn ook in 2017 gestart met de bouw van de school (basisschool) en we hopen het te realiseren in 2019. Dit jaar 2018, hebben we nu al 115 dozen boeken en educatieve materiaal verzameld die naar Liberia zal verstuurd worden.

Contact

Aletha Wallace
Borchvijverweg 3 bus 11
1560 Hoeilaart

Bericht sturen

Links