Tanzania

Afrika

Dit project start met het levensverhaal van Crispin Mugarula.

Geboren in 1974 in Tanzania werd hij op 7-jarige leeftijd wees en belandde samen met zijn zusje op straat. Ze zwierven verschillende jaren rond in Morogoro, tot een oudere vrouw hen in huis nam. Ze zorgde ervoor dat ze naar school konden, ook na haar dood. Ze gaf hen een thuis, een warm nest, een levenskans. Crispin behaalde een universitair diploma en richtte in 2007 Tamiha op. Het is zijn levenswerk om aan de meest kwetsbare groepen in Usa River een kans te bieden, een thuis in te richten. 

Tamiha staat voor Tanzania Millennium Helping Hands Foundation. Deze lokale erkende ngo focust op 3 doelgroepen:

o   Opvang en onderwijs voor HIV-wezen

o   Onderwijs voor ongeschoolde tienermeisjes

o   Opleiding van HIV-weduwen via het microfinancieringsproject

De millenniumdoelstellingen dienden als uitgangspunt, de doelgroepen zelf leren instaan voor hun basisbehoeften is de missie. Opleiding is de sleutel tot realisatie van deze langetermijnvisie. Omdat Tamiha gelooft in het belang en de kracht van een kwalitatieve opleiding en zich daarbij gesteund voelt door de 4° sustainable development goal, doet ze er alles aan om zoveel mogelijk Tamiha-kinderen naar een degelijke school te laten gaan. Daarvoor zoekt ze enerzijds individuele sponsors en anderzijds middelen om het schoolgeld van de niet-gesponsorde kinderen te kunnen betalen.

In 2009 maakten Michel en Annick Simons kennis met dit project. Ze beslisten om er zich 150% voor te engageren. Sindsdien spenderen ze jaarlijks hun verlof als vrijwilliger ter plaatse om er het team bij te staan. In 2010 richtten ze de feitelijke vereniging Vrienden van Tamiha op die volledig ten dienste staat van Tamiha. Ze geeft financiële en organisatorische ondersteuning zodat de opvang en de opleiding van wezen en weduwen kan verder gezet worden. Ze is een klankbord voor Crispin in de realisatie van zijn doelstellingen.

Vrijwilligers - stagiairs
Stagiairs of vrijwilligers kunnen bij het project terecht. Van hen wordt niet weinig verwacht: aandacht voor de eigenheid van weeskinderen, niet bang zijn van HIV of aids, vloeiend Engels spreken - lezen - schrijven, ruimdenkend zijn en openstaan voor een andere manier van lesgeven, in weinig comfortabele omstandigheden leven, ... Maar het is een absolute verrijking en een onvergetelijke ervaring. Doen!!