Suriname

Zuid-Amerika

Doel van VSB

Het leven en leren van minderjarige kansarme jongeren in Suriname verbeteren.

Focus

Vanaf 2010 maakte VSB de omslag naar een meer preventieve aanpak: onderwijs aan en vorming van leerlingen in Surinaamse scholen in kansarme wijken en regio's optimaliseren.
Actuele projecten zijn:
- ondersteuning van een project voor leerlingen met een beperking of leerachterstand in samenwerking met het Pedologisch Instituut in Paramaribo;
- ondersteuning van de nieuwe scholencampus in Pokigron (Atjoni) voor secundair onderwijs, m.n. het beroepsonderwijs.
 

Werking

VSB houdt sensibilisatie- en fondsenwervingsacties in Vlaanderen.Een lid van VSB verblijft in Suriname, 2 andere leden komen jaarlijks op bezoek om samen overleg te plegen met de Surinaamse partners en de opvolging op het terrein te verzekeren.

Stagiairs - Vrijwilligers

Deze zijn welkom in

  • de basisschool in achterstandswijk Ephraïmszegen in Paramaribo;
  • het Pedologisch Instituut in Paramaribo en de projectbasisscholen in Paramaribo, Brokopondo en Moengo;
  • de secundaire school in Atjoni met ASO en BSO.

Vacatures

  • Praktijkleraar beroepsonderwijs

    De scholencampus in Atjoni (Pokigron) organiseert sinds kort het eerste en tweede jaar Lager Beroeps Onderwijs (LBO). Deze school in het Surinaamse binnenland zoekt ondersteuning voor de praktijklessen.

Contact

Willy De Bisschop
Sint Bernadettestraat 269
9000 Gent
+32 494 629 598
willy_debisschop@hotmail.com

Bericht sturen

Links