Projecten komen, projecten gaan …

  • LzG
  • | Nieuws
  • | Projecten komen, projecten gaan …
06/01/2019
Marina mailde LzG in oktober 2018 dat het project 'Sogoma' wordt stopgezet. LzG vroeg haar om terug te blikken.

De dochter van Gi en Marina liep stage als leerkracht lager onderwijs in Koutienso, Mali. Tijdens een kort bezoek van Gi en Marina aan hun dochter werden ze verliefd op het land en de mensen……Ze zagen ook dat de meerderheid van de mensen in zeer grote armoede leefde, dat niet alle kinderen naar school gingen,…

 “We gingen het jaar erna opnieuw naar Mali, leerden er enkele mensen nader kennen en kwamen via via bij de familie Yadyango terecht. Een gezin met 5 kinderen, allemaal zeer goed begaafd en dankzij hun ouders konden ze terecht in een goede school.  Marcel, de oudste zoon, studeerde toen al geneeskunde in de hoofdstad Bamako maar had de wens om te specialiseren.  Helaas was daar niet voldoende geld voor en voor een studiebeurs kwam hij niet langer in aanmerking. Daar is het allemaal begonnen. We startten 'Sogoma' op en zochten mensen om ons gedurende 4 jaar financieel te steunen zodat we voldoende bij mekaar kregen om Marcels opleiding tot gynaecoloog te bekostigen.. Toen wij en onze achterban na een jaar voldoende centen hadden verzameld, vertrok Marcel naar Benin om er gynaecologie te studeren. De opleiding is er beter dan in Mali en in Mali had hij al 2 witte jaren - 'des années blanches'-  gekend…professoren die staken omdat ze niet betaald worden….en de studenten aan hun lot overlaten.

Na 4 jaar sparen en een aantal benefietconcerten voor Mali kan Marcel nu naar Benin voor zijn laatste jaar gynaecologie.
 

We hopen in juli 2019 een afgestudeerde gynaecoloog te mogen feliciteren!
Marcel werd steeds goed gesteund en gestimuleerd door zijn ouders maar voor de meeste jongeren is dat niet het geval.  School is verplicht maar kost geld en daardoor gaan vooral de meisjes weinig of niet naar school.  Hun ouders zijn zelf niet of amper naar school geweest en weten niet beter….vaak vertrekt de vader naar de goudmijnen en als hij die gevaarlijke situaties daar al overleeft, komt hij meestal zonder geld en met aids terug naar zijn gezin. De moeders blijven achter met de zorg voor hun kinderen en weten vaak niet van welk hout pijlen te maken. Om de vicieuze cirkel te doorbreken, zowel op financieel als gezondheidsvlak, vatten we het idee op om alleenstaande moeders een kleine financiële steun te bieden zodat ze hun kinderen toch naar school kunnen laten gaan met een gevulde maag.

In het dispensarium in Koutienso, dat zuster Suzy Spaenhoven uit de grond stampte, zagen we vele mama’s in die situatie. Enkelen hebben we kunnen helpen gedurende die 4 jaren maar helaas zijn de giften steeds minder geworden en kunnen we ook niet meer naar Mali om de situatie van de moeders op te volgen. Het reisadvies is al een tiental jaren negatief maar nu is het ook gevaarlijk geworden in de regio waar wij actief zijn geweest…..Kennissen en vrienden ter plaatste raden ons nu ook af om naar Mali te gaan…..ons gebrek aan kleur maakt van ons makkelijke 'doel-witten'.
Het is met spijt in het hart dat we het project met de alleenstaande moeders moeten stopzetten. Het is verschrikkelijk om deze mama’s een briefje te moeten bezorgen met de boodschap dat we helaas geen hulp meer kunnen bieden. We hopen dat ze hun weg vinden en goed voor hun kinderen kunnen blijven zorgen.
We troosten ons met de gedachte dat we geholpen hebben om Mali toch een goede gynaecoloog te bezorgen.  Marcel heeft altijd hard gewerkt, is zuinig met zijn centjes omgegaan en heeft zich steeds  heel eerlijk en loyaal gedragen. We wensen hem een succesvol laatste jaar en houden onze achterban verder op de hoogte tot wanneer hij afgestudeerd is.
Zonder die achterban was er helemaal niets mogelijk geweest: hartelijk dank allemaal!

Ook dank aan LzG voor de begeleiding, de fiscale attesten en het goede werk!”