Stichting Oxygene i.s.m. Marokkaans-Nederlands gezin zoekt hulpkrachten voor school in Marokko

05/03/2020

Een basisschooltje in het zuiden van Marokko wordt ondersteund door de Nederlandse stichting Oxygene en een Nederlands-Marokkaans gezin. De school is op zoek naar betaalde leraren lager onderwijs en een vrijwilliger die navorming wil op zich nemen.

Taakomschrijving

Vacature 1: Lesopdracht in lagere school
Taakomschrijving: van sept. 2020 tot juni 2021 een voltijdse lesopdracht in een lagere school met Frans als voertaal en privéles aan 2 kinderen 

Vacature 2: Navorming
Taakomschrijving: In het herfstverlof een navormingsessie van enkele dagen verzorgen voor leraren van de basisschool rond klassenmanagement.

 

Profiel

Vacature 1
Profiel: Bachelor Leraar Lager Onderwijs met zeer goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Franse taal en enkele jaren leservaring op de teller

Vacature 2
Profiel: Ervaren opleider ‘leraar lager onderwijs’ of leraar lager onderwijs met veel ervaring en vlotte Franse taalbeheersing

Duur

Vacature 1: een heel schooljaar / Vacature 2: enkele dagen in het herfstverlof

Voorwaarden

Vacature 1: €600 per maand + gratis logement 
Vacature 2: geen vergoeding, wel gratis logement en excursies

Meer info?
Mevr. Astrid Emmers
Telefoon 0031-738886943
Whatsapp 00212-667065279
astridemmers@gmail.com

 

Reageren

Stuur je CV en motivatiebrief naar info@lzg.be