Terya

Bezielers van dit project zijn een 7-tal actieve medewerkers, allemaal mensen die voordien een lange tot zeer lange werkervaring in Afrika hadden.

Mali, Afrika

De doelgroep zijn meisjes en jonge vrouwen uit de armste lagen van de bevolking in Bamako, Mali, die voordien geen of weinig scholing konden volgen. Teriya geeft hen de kans een opleiding te volgen in snit en naad, borduren en textielverven. In het opleidingscentrum Benkan duurt de naaicursus 18 maanden en de cursus in textielverftechnieken 12 maand. Drie vrouwen volgen nu voor een periode van 3 jaar de opleiding borduren. Er zijn momenteel een 80-tal cursisten. 1 lesgever geeft daarnaast alfabetisering en algemene vorming met thema's als gezondheid, voeding, vrouwenrechten, burgerzin. 

Verankering 

In Vlaanderen werkt Teriya samen met het netwerk Mali-Burkina Faso waar volgende solidariteitsgroepen deel van uit maken: Atapam, Fifala, Mali-Kadi, Kanaga, Laafi, Aisso, Mali Kanu e.a. Ook zijn er banden met Ingenieurs zonder Grenzen, Leren Ondernemen (Leuven) en Ex-Change. In Mali werkt het project samen met mensen die in 2012 zelf met het vormingsproject Benkan zijn gestart na het verdwijnen van de Malinese ngo Mali-Enjeu waarin ze voordien werkten. De contactpersonen ginds zijn vooral twee zeer gemotiveerde vrouwen die het vormingsproject hebben opgestart en een vroegere directeur van Mali-Enjeu. In feite gaat het ginds over een 5-tal drijvende krachten. 

Missie en werking

Met het in het opleidingscentrum behaalde diploma kunnen de meisjes en vrouwen zich als zelfstandige vestigen of in een bestaand bedrijf aan de slag gaan. Een concreet actieplan bestaat erin om in de loop van 2014 5 micro-bedrijfjes op te richten: telkens een groepje van drie vrouwen zullen met hulp van Teriya en onder begeleiding van Benkan starten met een eigen naai- en of verfbedrijfje rond één naaimachine of verfuitrusting. Zo verwerven ze een waardige plaats in de maatschappij en werkt Teriya mee aan een meer rechtvaardige wereld voor de minstbedeelden waartoe vrouwen vaak behoren. Ondertussen geeft Teriya ook vorming aan de opleid(st)ers tijdens een jaarlijkse workshop.

Contact

Terya vzw
Nachtegaalstraat 29
3110 Rotselaar
016 58 34 48
vzwteriya@gmail.com

Meer over Terya