Taakomschrijving

Jij staat in voor de dagelijkse werking van de vereniging.
Zo zorg jij o.a. voor
- contacten met de projecten en organisaties waarmee LzG netwerkt
- de organisatie van studiedagen
- P.R.
- het leggen van nieuwe contacten
- de administratie van giften en fiscale attesten
- de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur
- rapportering aan de Raad van Bestuur en verslagneming van de vergaderingen

Profiel

Jij
- hebt interesse voor of ervaring met onderwijs in het Zuiden
- bent flexibel in de besteding van de werkuren in de loop van een werkjaar
- kan vlot overweg met ICT (Word, Excell)
- bespeelt de sociale media (Facebook)
- bezit een vlotte kennis van Engels en Frans
- zorgt voor kwaliteit en duurzaamheid
- bent mondeling en schriftelijk taalvaardig  

Duur

Dit is een contract van onbepaalde duur. 

Voorwaarden

LzG biedt jou
- de mogelijkheid tot thuiswerk
- vergoeding voor PC/Laptop, telefoon en verplaatsingen
- flexibele werkuren
- vormingskansen