Taakomschrijving

Samen met een ander lid van de raad van bestuur:

  •  studenten voorbereiden op hun buitenlandse stage, contacten onderhouden tijdens hun stage, enkele administratieve zaken in orde brengen, zorgen voor een terugkoppeling na de stage. Zoeken naar continuïteit in de stages.
  • Enige begeleiding verzorgen aan studenten die van hieruit een eindwerk maken in funktie van de centra in Cradock.
  • contacten leggen met nieuwe studierichtingen en/of nieuwe scholen waarmee kan samengewerkt worden

Profiel

Er is geen specifiek diploma vereist, maar vertrouwd zijn met onderwijs en/of personen met een hadicap is zeker een noodzakelijke voorwaarde.
Bereid zijn om samen met de andere leden van de raad van bestuur mee te denken over de werking en de toekomst van de vzw.
Na inwerking een bezoek willen brengen aan de projecten ter plaatse strekt tot aanbeveling

Duur

Het engagement is van onbepaalde duur en vraagt een inzet van enkele uren per maand. Men moet er rekening mee houden dat er drukkere en rustiger periodes zijn.
Ongeveer om de  2 maand een deelnemen aan een vergadering van de RvB

Voorwaarden

Het gaat om vrijwilligerswerk, dus er is geen verloning voorzien. Gemaakte kosten worden wel vergoed.