Vrienden Surinaams Onderwijs

Het doel van VSO Is het leven en leren van minderjarige kansarme jongeren in Suriname verbeteren.

Suriname, Zuid-Amerika

Doel van VSO

Het leven en leren van minderjarige kansarme jongeren in Suriname verbeteren. 

Focus 
Vanaf 2010 maakte VSO de omslag naar een meer preventieve aanpak: onderwijs aan en vorming van leerlingen in Surinaamse scholen in kansarme wijken en regio's optimaliseren. 

Actuele projecten zijn: 

  • ondersteuning van een project voor leerlingen met een beperking of leerachterstand in samenwerking met de zorgafdeling van het Surinaamse Ministerie Onderwijs - Wetenschap - Cultuur (MINOWC);
  • ondersteuning van de nieuwe scholencampus in Pokigron (Atjoni) voor secundair onderwijs, m.n. het beroepsonderwijs.


Werking 
VSO houdt sensibilisatie- en fondsenwervingsacties in Vlaanderen. Een lid van VSO verblijft in Suriname, 2 andere leden komen jaarlijks op bezoek om samen overleg te plegen met de Surinaamse partners en de opvolging op het terrein te verzekeren. 

Stagiairs - Vrijwilligers 
Deze zijn welkom in 

  • de basisschool in achterstandswijk Ephra├»mszegen in Paramaribo;
  • de zorgafdeling van het MINOWC en de projectbasisscholen in Paramaribo, Brokopondo, Brownsweg en Moengo;
  • de secundaire school in Atjoni met ASO en BSO.

Contact

Veerle Coppenholle / Guide Dedobbeleer
Sint Bernadettestraat 269
9000 Gent
veerle_coppenholle@hotmail.com

Meer over Vrienden Surinaams Onderwijs