Wafa

Het WAFA project wil inhoudelijke training aanbieden aan Irakese veldwerkers die werken met kinderen met autisme (expertise).

Irak, Aziƫ

Aanloop

Meedogenloze sancties en drie oorlogen hebben van Irak een humanitair slagveld gemaakt. Gedurende twee decennia zijn Iraakse kinderen, samen met de rest van de bevolking, slachtoffer van ernstige mensenrechtenschendingen. De hulpverlening in Irak is compleet gedestabiliseerd, de situatie voor kinderen met speciale zorgen en beperkingen is uiterst precair. Voor zeer veel kinderen, vooral in economisch zwakkere gezinnen is er geen hulp, zijn er geen voorzieningen en geen aangepaste ondersteuning. Hulpverleners zijn gedood, gevlucht of gaven hun job op. Diegenen die er nog zijn, staan voor enorme uitdagingen . Ze krijgen geen bijscholing, vorming of ondersteuning en hebben te weinig kennis om met de verschillende doelgroepen en de specifieke noden van kinderen om te gaan. 

Concreet: expertise en empowerment 

Het WAFA project wil inhoudelijke training aanbieden aan Irakese veldwerkers die werken met kinderen met autisme (expertise). Ook wordt gemikt op een onderling netwerk tussen de verschillende veldwerkers zodat ze in hun land zelf verder actie kunnen ondernemen in het terug opbouwen van een kwaliteitsvolle hulpverlening aan kinderen met autisme (empowerment) 

Verankering

In Vlaanderen steunt het project op een samenwerking tussen het CVO-VSPW-Sint-Amandsberg - Adviesgroep (Onderwijs) en het Dienst Verlening Centrum De Triangel te Lovendegem (Organisatie gehandicaptenzorg). In Irak en Iran zijn de partners het Tawasul centrum in Amman en Iraakse academici/vluchtelingen.

Contact

Bie Kentane
kentane.bie@gmail.com