Willy De Bisschap - Motivatie

  • LzG
  • | Willy De Bisschap - Motivatie

Sinds 2003 ben ik samen met enkele andere vrijwilligers aan de slag in Suriname. 

Momenteel ondersteunen we 3 ‘gewone’ scholen die een klasje open stellen voor leerlingen met een beperking: ‘Inclusief onderwijs op zijn Surinaams’. Ook helpen we een beroepsschool in het binnenland om er kwalitatief hoogstaand onderwijs te garanderen. 


Ondersteunen betekent: mee financieren bij (ver)bouwen, aankopen van speelleermateriaal en verschaffen van vorming. Wanneer het enigszins kan doen we aankopen in Suriname zelf en schakelen we Surinaamse experts in. 
 

Aansluiten bij ‘Leraars zonder Grenzen’ was voor ons de ideale opstap om van een ‘vriendengroepje’ te evolueren naar een ‘erkende organisatie’ die daarenboven fiscale attesten kon garanderen aan de donateurs. Zo kreeg onze vereniging een zekere ‘allure’ en gingen schooldeuren makkelijker open 
om ons project er voor te stellen. 
 

Toen LzG me vroeg om werkend lid te worden was mijn jawoord bijna een ‘moreel verplichte wederdienst’ voor de organisatie die zo veel voor ons project betekende. Nadien werd ik secretaris binnen de RvB, een job die me tot de dag van vandaag veel verrijkende contacten oplevert. 
Voor de toekomst hoop ik in de eerste plaats dat LzG zijn basistaken kan blijven uitvoeren: mensen met educatieve ontwikkelingsprojecten samen brengen, hun PR versterken, expertise doorspelen, hun financiële armslag bevorderen via fiscale attesten. Wat mijns inziens nog meer of beter kan uitgebouwd worden is zowel de opvolging van de projecten als de vertegenwoordigingsfunctie naar de overheid toe.

 

< Terug naar "wie zijn wij"