Yanfouom: "wijsheid" creëren in Togo

  • LzG
  • | Nieuws
  • | Yanfouom: "wijsheid" creëren in Togo
30/06/2018
In 2000 startte lerares Martine Sinandja een privé school op voor middelbaar onderwijs in Dapaong, een belangrijke handelsstad in het Noorden van Togo: het college 'Yanfouom' (Togolees voor 'wijsheid'). Haar belangrijkste doel: jongeren de nodige wijsheid bijbrengen om bij te dragen tot een welvarend Togo. Sinds 2012 is er in Vlaanderen de vereniging Yanfouom met aan het hoofd Mikke Maerschalck die in samenspraak met een Franse association de school ondersteunt.

In 1995 ontdekte Mikke ook de niet-toeristische kantjes van Togo via een inleefreis van 11.11.11. Sindsdien keerde ze regelmatig terug met telkens andere vrienden en maakte kennis met Marine Sinandja en haar school in de steigers. Zo ontstond een meer gestructureerde samenwerking wat leidde tot de oprichting van een echte vzw met roots in de omgeving van Rumst.

In Togo is 50% van de bevolking jonger dan 20 jaar en een derde daarvan is analfabeet. De roep om degelijk onderwijs is groot want onmisbaar voor de ontwikkeling van het land. Nochtans is het door de staat georganiseerde onderwijs ondermaats. Er zitten te veel leerlingen, +/- 80, in een klas, de leerkrachten worden vaak niet betaald en zijn er geen of ouderwetse boeken.

Aan deze situatie bracht het college Yanfouom gelukkig verandering. Momenteel krijgen een duizend jongens en meisje echte onderwijskansen tot en met de laatste graad - de 'lycée' - en worden zij voorbereid op hoger onderwijs. Omdat dit project onderdeel is van een grote regionale land- en tuinbouworganisatie wordt land- en tuinbouw ook in het curriculum opgenomen. Een ander aandachtspunt in het schoolwerkplan is de preventie van tienerzwangerschappen. Met hulp van o.a. het Vlaamse Sensoa werd een lessenpakket hierrond aangereikt aan de leerkrachten en werden twee vroedvrouwen aangenomen voor lessen rond anticonceptie en seksueel overdraagbare aandoeningen. Zij zullen ook hulpmiddelen verstrekken aan de leerlingen.
Wat Mikke hoopvol stemt voor de toekomst zijn de oud-leerlingen van de school: zij zetten nu al hun schouders onder het project en verzorgen o.a. bijlessen Frans.