Zonder leraar ...

  • LzG
  • | Zonder leraar ...

Vandaag zitten ze nog op de schoolbank, morgen bouwen ze aan de toekomst van hun land? 

50 educatieve zijn aangesloten bij LzG en willen 'onderwijs als hefboom voor ontwikkeling' realiseren waar ook ter wereld.
34 projecten zijn aan de slag in Afrika, 9 in AziĆ« en 6 in Zuid-Amerika. 1 project heeft een werking zowel in AziĆ« als in Afrika. 

Hun werking is heel divers: bouwen of verbouwen van schoolinfrastructuur, vorming van leraren via o.a. aanbreng van meer interactieve werkvormen, verschaffen van studiebeurzen, aanschaf van handboeken - leermethodes - werktuigen, peter- of meterschappen, ... Voor- of naschoolse opvang, kleuter- en lagere scholen, scholen voor algemeen vormend of beroepsonderwijs, scholen en centra voor kinderen of volwassenen met een beperking, centra voor volwassenenonderwijs ... vormen mogelijke doelgroepen.