5 oktober 2020: goed onderwijs voor iedereen

  • LzG
  • | Nieuws
  • | 5 oktober 2020: goed onderwijs voor iedereen
21/08/2020
Schoolbellen luiden voor goed onderwijs. Studio Globo roept alle scholen op om op die dag, op de Internationale dag van de Leerkracht, de schoolbel extra te laten rinkelen voor goed onderwijs voor iedereen! Dat is Saved by the bell.

‘Leerlingen en leerkrachten zijn soms opgelucht als ze ‘s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen.’

Dit zinnetje was vorig jaar de inleiding voor deze tekst. Ondertussen weten we hoe hier ook die kansen op onderwijs snel kunnen kantelen. De gezondheidscrisis toont aan hoe belangrijk het is om naar school te kunnen gaan en er goed onderwijs te krijgen!

Op 5 oktober is het dus de Internationale dag van de Leerkracht. We zetten dan niet alleen onze eigen leerkrachten in de schijnwerpers, maar ook alle leerkrachten overal ter wereld die vaak in moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf geven. Ook alle kinderen en jongeren die geen toegang tot goed onderwijs hebben, verdienen onze aandacht. Het is goed dat er wereldwijd meer en meer kinderen toegang tot onderwijs hebben, maar er zijn nog steeds 258 miljoen kinderen en jongeren (tot 16 jaar) die niet naar school gaan of die hun opleiding niet afmaken.

Met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vraagt men wereldwijd meer aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is niet alleen belangrijk dat kinderen en jongeren naar school gaan, ook het aangeboden onderwijs moet van goede kwaliteit zijn om het schooltraject succesvol af te ronden. Alle actoren moeten de verantwoordelijkheid nemen: de overheid, de schooldirecties, de leerkrachten … maar ook de ouders en de leerlingen zelf.

Saved by the bell blijft dus actueel.

Om de actie zichtbaar en hoorbaar te maken bij de (lokale) beleidsmakers, vraagt Studio Globo om op maandag 5 oktober de bel extra te laten rinkelen op zoveel mogelijk scholen: kleuter- en lagere scholen, secundaire scholen én hogescholen met een lerarenopleiding.

Als voorbereiding op het belmoment kan men in de klas lesmateriaal gebruiken over het recht op goed onderwijs. Vanaf 5 september zijn de gratis lessuggesties en het actiemateriaal te downloaden op www.savedbythebell.be.

Maandag 5 oktober 2020

Saved by the bell, goed onderwijs voor iedereen!