Añañau

Asociación ONG Añañau is een non-profit en niet-gouvernamentele organisatie die in december 2014 werd opgericht in Cusco, Peru. Ze werkt met kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar oud die in situaties van extreme armoede en onstabiele familiesituaties leven in het district San Jeronimo, een buitenwijk van Cusco. Añañau zet zich in voor kansarme en kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen door middel van duurzame onderwijs- en ontwikkelingsprojecten in Peru. Onze belangrijkste taak is het ondersteunen van kinderen en adolescenten in onderwijs, vaardigheden en een opleiding, door middel van empowerment en actieve participatie.

Peru, Zuid-Amerika

Sinds januari 2015 is de organisatie als officiële NGO erkend in Peru. Añañau (uitgesproken "a nja njau") is een uitdrukking in het Quechua, de oude taal die hier in het Andesgebergte nog gesproken wordt naast het Spaans, die moeders gebruiken om te zeggen 'hoe mooi' en 'hoe lief' hun kindje wel niet is, een liefkozing vanuit het moederhart. 

Missie 

Peru is een land van grote verschillen. De totale economie is groeiende, maar tegelijk neemt de armoede en de ongelijkheid toe. In Peru leeft ruim de helft van de bevolking in armoede. 1 op 5 personen in extreme armoede! Ook hebben nog steeds heel wat kleuters, kinderen en jongeren in Peru nog steeds geen toegang tot degelijk onderwijs. Nog te vaak worden kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen en etnische minderheden uit het oog verloren. Hier wil Añañau wat aan doen, zodat ook zij dezelfde kansen krijgen als anderen! 

Activiteiten 

Omdat we geloven in de kracht van goed onderwijs als springplank naar een betere toekomst, is Añañau in de eerste plaats een onderwijsproject. Via huiswerkbegeleiding en spelend leren stimuleren we met Añañau de ontwikkeling van de kinderen en trachten we nieuwe kansen te creëren. We stimuleren kinderen in het ontplooien van hun talenten en bieden hulp waar ze het moeilijk hebben. Door de kinderen te laten geloven in hun eigen mogelijkheden en vaardigden willen we hen op weg helpen naar een betere toekomst en een zelfstandig leven. Hiervoor biedt Añañau hulp op 3 gebieden: - onderwijs - gezondheid - algemene en socio-culturele ontwikkeling. Daarnaast vinden we het belangrijk om samen te werken met de ouders en de gemeenschap. Via workshops en activiteiten trachten we hun betrokkenheid en participatie te vergroten en werken we rond empowerment. Verder biedt de organisatie ook een scholingsprogramma voor moeders aan om alfabetisme tegen te gaan. Naast de projecten met eigen kinderen en gezinnen werkt Añañau ook samen met andere organisaties in San Jeronimo en in Cusco. Via materiële hulp en het sturen van vrijwilligers proberen we met Añañau ook ons steentje bij te dragen in ziekenhuizen, lokale scholen en andere sociale projecten met kinderen. 

Vrijwilligers - stagiairs 

Añañau is steeds op zoek naar vrijwilligers die een tijdje komen meehelpen in de werking. Ook bestaat er de mogelijheid voor studenten om een buitenlandse stage op te zetten in het project. De vrijwilligers en studenten bieden gedurende een periode ondersteuning in het project door mee te helpen in de huiswerkbegeleiding of de educatieve projecten, of door de uitwerking van een stageproject, bachelorproef of thesis.

Vacatures

Contact

Ellen Bosch
Urb. Santa Teresa B-14
Wanchaq-Cusco (Peru)
+51 950 338670
+51 (0)84 436 491
info@ananau.org
vzw Qué bonito!
Landwaartslaan 20/1
3600 Genk
089/351019
quebonito@skynet.be