Abokobi

Dit project wil de oude middelbare school van de Abokobi-gemeenschap in de omgeving van Accra renoveren en uitbouwen en op termijn educatief op een hoger peil brengen.

Ghana, Afrika

Activiteiten

Het project is momenteel bezig met de afwerking van de gebouwen (deuren, ramen) en de inrichting van de klaslokalen van een basisschool. Bovendien wordt er een sanitair blok geplaatst voor meisjes en jongens met toiletten en wastafels. Ook wordt een speelplaats ingericht. 
 

Historiek

Het project kreeg vorm in 2016 toen Henry Obedekah een bezoek bracht aan zijn vroegere school in Abokobi.  Hij was helemaal van de slag toen hij de toestand van de gebouwen zag waardoor de goede werking helemaal in het gedrang kwam. De school telt ondertussen 1335 studenten en 36 leerkrachten en werd 150 jaar geleden gebouwd. 
De klaslokalen waren veel te klein, het dak lekte en vaak was er overstroming in het regenseizoen en in de balken zaten er ongedierte en vleermuizen die vaak rondvlogen en onaangename ruikende uitwerpselen achterlieten,…
Absoluut geen goede omgeving om les te krijgen en les te geven. De motivatie van de leerkrachten had hierdoor ook een grote deuk gekregen. 
Ondertussen werd de ruwbouw – 12 units - afgewerkt. Dit gebeurde met geld van giften, schenkingen van materiaal en door de vrijwillige inzet van mankracht door de lokale mensen. 

Toekomst

Eens de gebouwen klaar zijn voor gebruik willen wij meer inzetten op educatieve methodieken, intervisies met de leerkrachten, uitwisselingen tussen leerkrachten van hier en daar, vormingen organiseren rond bijvoorbeeld hygiëne en gezondheid, vormingen voor leerkrachten rond methodieken, …
We willen ook graag themagerichte uitwisseling organiseren om zo te leren van elkaar. Bijvoorbeeld een uitwisseling via een blog met een Vlaamse school rond afval in school of rond hoe zij corona aanpakken, …

Nieuws

Contact

Henry Obedekah
0495 42.48.21
henobed@gmail.com