Adreswijziging

20/11/2021
Het adres van Leraars zonder Grenzen is gewijzigd

Gelieve volgend adres te gebruiken (en te plaatsen op jullie website): 


Leraars zonder Grenzen
Zandbeekstraat 24
2240 Zandhoven