Ahazaza

Dit project, een initiatief van de vzw Friends of Ahazaza' ondersteunt de gelijknamige 'Ahazaza school' in Rwanda.

Rwanda, Afrika

De vzw heeft zijn zetel te Ukkel en heeft tot doel vanuit België steun te zoeken en promotie te maken voor de school. De vzw is van hieruit zeker ook de drijvende kracht en motor van de school. Het project houdt mee de financiën en de peterschappen van de school in het oog en houdt voortdurend contact met de directrice. Het doel van de school is velerlei: - belangrijk is jonge Rwandezen, van alle rangen en standen, rijk en arm, ongeacht welke achtergrond, hoogstaand kwaliteitvol onderwijs te verstrekken in de 3 landstalen (Engels, Frans en Kinyarwanda). 

Daarbij zorgen we ervoor dat de schoolkost van minstens 25 % van de leerlingen bekostigd wordt door AHAZAZA (deze steun wordt vooral gezocht door de vzw FRIENDS OF AHAZAZA); - de schoolresultaten bij de staatsexamens zijn altijd uitmuntend (in 2013 1ste van de zuidelijke provincie en bij de eerste 15 van de 2400 in Rwanda); - het komen tot een volledige zelffinanciering. Gezien de school een onafhankelijke school is, betekent dit dat ze geen subsidies krijgt van de overheid en ervoor moet zorgen ze al haar inkomsten zelf zoekt. 

De inkomsten haalt de school vooral uit: - de minervals (inschrijvingsgelden) voor de school; - de inkomsten van de boerderij gaan gedeeltelijk naar de school(de boerderij heeft o.a. een rendabele champignonkwekerij en kippenkwekerij); de verkoop van de producten van de boerderij genereert inkomsten; - verhuur van de polyvalente zaal buiten de schooluren voor feesten en seminaries; - steun door middel van peterschappen, giften en acties in België; de vzw FRIENDS OF AHAZAZA is gemachtigd tot het afleveren van fiscale attesten. Een continue instroom wordt op dit moment vooral verzekerd door de inschrijvingsgelden en de inkomsten van de boerderij. 

 

Vrijwilligers - stagiairs 

Vrijwilligers zijn uiteraard zeker en vast welkom. Volgende taken kunnen aan hen worden toebedeeld: - actief helpen op de boerderij; - helpen aan de bouw van projecten (bouw pizza/brood-oven; - zeer belangrijk ook is het helpen bij educatieve taken. Bijvoorbeeld: er is nood aan taakleerkrachten die leerlingen met moeilijkheden begeleiden; ook het geven van lessen behoort tot de mogelijkheden, verder ook het animeren en bezighouden van de kleuters; de crèche mee leiden (een taak die thans wordt waargenomen door leerkrachten!), toezicht houden en meehelpen in de refter,…

Contact

Jan Jacobs
Dam 136 bus 3
2890 Sint-Amands
0475 750.758
Jan.jacobs36@telenet.be

Meer over Ahazaza