Aukas

Aukas is een Belgische vzw die onderwijsprojecten in Cambodja ondersteunt. Na het gruwelregime van Pol Pot, moest het onderwijs helemaal van nul heropgebouwd worden. De aanhoudende burgeroorlog daarna zorgde ervoor dat het onderwijssysteem maar heel traag herstelde. Het onderwijs is er nog steeds een van de zwakste ter wereld.

Cambodja, Azië

Focus 

Dit onderwijsproject "extra kansen voor kansarme jongeren" tracht het povere onderwijssysteem en de vicieuze cirkel van armoede in Cambodja te doorbreken.  Onderwijs in de afgelegen gebieden van Cambodja is nog steeds niet evident. Hoewel de situatie langzaamaan verbetert, voltooit nog steeds zo'n 80% van Cambodjaanse jongeren het Hoger Middelbaar niet; aldus cijfers van de Wereldbank. 
​De belangrijkste oorzaak van deze slechte cijfers is armoede: ouders kiezen ervoor hun kinderen vroegtijdig aan het werk te zetten. Bovendien zijn scholen die hoger middelbaar aanbieden schaarser, dus verder gelegen, een extra drempel voor arme gezinnen.​ AUKAS wil gemotiveerde, kansarme leerlingen dmv een studiebeurs, ondersteuning bieden en zo de grootste hinderpaal wegnemen om hun hoger middelbare school te beëindigen.​

Contact

Guy Bekemans en Marjan Colombie
Rubenslaan 15
8310 Brugge
aukasvzw@gmail.com