Bead

BEAD staat voor 'Basic Education for African Development' en focust op een school die zich bevindt zich in Komatipoort aan de oostkant van Zuid-Afrika, vlakbij de grens met Mozambique en Swaziland.

Zuid-Afrika, Afrika

BEAD

... staat voor 'Basic Education for African Development' en focust nu op een school die zich bevindt zich in Komatipoort aan de oostkant van Zuid-Afrika, vlakbij de grens met Mozambique en Swaziland, een gebied dat gekenmerkt wordt door een zeer hoge werkeloosheid en veel seizoensarbeid op de grote (blanke) plantages. Het betreft een zgn. Care Center waar een 70-tal kinderen van het township Orlando in de leeftijdscategorie tussen 3 en 6 worden opgevangen en voorzien worden van onderwijs een tweetal maaltijden per dag. Dit alles wordt aangestuurd door het bestuur van een non-profit organisatie die ondersteund wordt door een tweetal lokale kerkgemeenschappen. De school bestaat al sinds 2004 en draait volledig op giften van lokale en organisaties en particulieren en steeds meer op giften vanuit de hele wereld. Het project staat op het punt om een engagement aan te gaan met een andere (lagere/middelbare) school in dezelfde regio en heeft signalen gekregen van twee andere scholen dat ze in principe ook open zouden staan voor een dergelijk initiatief. Daarnaast zijn er ook contacten gelegd met een Amerikaanse organisatie die ook enkele lokale projecten en scholen ondersteunt.

De BEAD Organisatie

Omdat het project een breed draagvlak wil creëren voor de fondsenwerving, pedagogische input en ondersteuning van derden werd begin 2015 een vzw opgericht. BEAD vzw is een organisatie voor ontwikkeling via onderwijs. De vzw wil het bestaande onderwijs aan kinderen in kansarme gebieden in Afrika ondersteunen en werkt voor kleinschalige scholen en onderwijsprojecten. De autochtone cultuur en de onderwijsvisie van de school staan centraal en zijn prioritair. BEAD streeft ernaar op een waardige manier haar kennis en ervaring te implementeren om zo via elementaire en graduele aanpassingen aan het bestaande curriculum van de school een breder draagvlak voor toegankelijk en relevant onderwijs te creëren binnen de lokale gemeenschap. De organisatie wil ook de operationele werking van de school mee ondersteunen. Voorlopig ondersteunt BEAD scholen in Komatipoort (Ehlanzeni) in het oosten van Zuid-Afrika. Zoals kralen enkel een ketting vormen door nauwe samenhang, zo streeft BEAD ernaar de talenten en kwaliteiten van mensen binnen en buiten de schoolgemeenschap aan elkaar te rijgen. Op deze manier draagt de organisatie bij aan de ontwikkeling van de toekomstige generatie in Afrika. BEAD ondersteunt het fundamenteel mensenrecht op onderwijs. Om aan dit recht te kunnen voldoen, zoekt de organisatie in de eerste plaats financiële middelen om continuïteit te kunnen bieden aan kleinschalige projecten en scholen. Vervolgens is er ruimte om te werken aan het bestaande lesprogramma. Ook in België en Nederland wil BEAD mensen betrekken om samen te werken om deze missie te ondersteunen. Voor de organisatie BEAD staan gelijkwaardigheid, vertrouwen in competenties van anderen en betrokkenheid van zowel de ondersteunende partner als het ontvangende land centraal. De verantwoordelijkheid van eenieder van ons om zorg te dragen voor een ander is de basiswaarde van de organisatie.

Historiek

In 2012 kwamen Bert en Nancy Driessen, samen met hun kinderen voor het eerst in contact met de kleuterschool Komati Care Centre in Zuid-Afrika. Voorheen waren ze al verschillende jaren op vakantie geweest in het land. De prachtige natuur en de indrukwekkende fauna waren de drijfveren om steeds weer opnieuw daar op avontuur te gaan. Er was ook meer. Ze voelden de kloof die de apartheid in Zuid-Afrika heeft achtergelaten soms pijnlijk duidelijk aanwezig. Het verschil in faciliteiten allerhande voor de verschillende bevolkingsgroepen is groot. Vanuit haar beroep als leerkracht en vervolgschoolcoach in OKAN was er interesse voor het onderwijs in hun verblijfplaats. Ze zijn in contact gekomen met een kleuterschooltje in de sloppenwijk Orlando in Komatipoort. Ze brachten er een bezoek en van toen af is de bal aan het rollen gegaan. Ze waren erg gecharmeerd door de missie en werkwijze van de school. De kinderen die in deze kleuterschool zitten, hebben enkel deze structuur in hun prille leven. De school geeft hen dagelijks onderdak, eten en onderwijs. Ze draait volledig op donaties en vrijwilligerswerk. De juffen komen uit de lokale gemeenschap. Er is een ouderraad die de lokale gemeenschap probeert te betrekken. Aanvankelijk beperkten Bert en Nancy zich tot financiële ondersteuning voor de operationele werking van de school en het verlenen van hand-en-span diensten. In 2014 en 2015 hebben ze ook de klaswerking mee ondersteund. Zo werkten ze samen met de leerkrachten rond de motorische vaardigheden van de kinderen en hebben ze de kinderen ook laten kennis maken met buitenschoolse activiteiten als een poppenkast en een goochelaar. Voor vele kinderen was dat de eerste kennismaking met dergelijke activiteiten.

Contact

Nancy Van Wuytswinkel
Varenstraat 111
2300 Turnhout
0497 271176
info@bead.foundation

Meer over Bead