De voorzitter wenst en vraagt …

  • LzG
  • | Nieuws
  • | De voorzitter wenst en vraagt …
07/01/2019
Aan het woord is Marjet Brangers. "Namens de Raad van Bestuur van LzG wil ik iedereen een gezond 2019 toewensen met veel bezigheden die het leven kleur geven."

2018 was voor LzG een bijzonder jaar: we vierden het 20-jarig bestaan van de vereniging én we kunnen sinds maart rekenen op Sofie, onze halftime medewerkster.
Naast het vele werk met de meer dan 1000 fiscale attesten en het toenemend aantal projecten - meer dan 50 - kunnen we de werking van LzG verder uitbouwen in 2019

Daarom wil ik ook een oproep doen om onze Raad van Bestuur te komen versterken. Een nieuwe en frisse inbreng is welkom . Misschien is er wel iemand vanuit de projecten die wat input kan geven ? Het gaat om 5 à 6 vergaderingen per jaar .

Eind maart houden we algemene vergadering en kunnen nieuwe kandidaten zich melden op ons bekende mailadres info@lzg.be .

Alvast een goede start gewenst aan de projecten en hun vrijwilligers!