Degelijk basisonderwijs in Madagaskar: Eduscol Mada

  • LzG
  • | Nieuws
  • | Degelijk basisonderwijs in Madagaskar: Eduscol Mada
30/06/2018
"Ieder jaar een vrijwilligersreis, bijscholing van leerkrachten, oprichten van een spelotheek, speelpleinwerking verzorgen, een jeugdvereniging, ondersteuning van ouders en leerkrachten .... " Aan het woord is Annie Deronne, drijvende kracht achter het project Eduscol Mada: Education Scolaire Madagaskar.

In 2014 werkte Annie als vrijwilligster in een privé basisschooltje in de hoofdstad Antananarivo. Ze had er een goed contact met de directeur en de leerkrachten en besloot dit schooltje te blijven ondersteunen. In haar gemeente Evergem zocht en vond ze hulp van medestanders én van de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking. Intussen is de actieradius van het project verruimd tot vier basisschooltjes.
Waar het project concreet mee bezig is, legt Annie beter zelf uit.   


"De onderwijssituatie is er belabberd. Wegens groot gebrek aan middelen zijn de leslokalen niet uitgerust, educatief materiaal ontbreekt, cursussen zijn niet up to date, ... Zo blijven veel scholen ter plaatse trappelen. Ook zijn de leerkrachten onderbetaald, overwerkt en gefrustreerd in hun job. Directies en leerkrachten krijgen immers weinig of geen ondersteuning van de overheid. Jarenlang had dit land geen regering, dus ook geen beleid en geen financiële middelen. De vrijwilligers die jaarlijks langskomen worden dan ook van harte verwelkomd. Een groepje van 8 ging al naar ginder om speelpleinwerking op te zetten, een leerwerkplaats (waar les wordt gegeven op actieve en creatieve manier) op te richten en allerlei klussen uit te voeren in de klassen en op het de speelplaatsen.
Indien ik voldoende vrijwilligers vind wil ik zulk een reis jaarlijks organiseren. In de toekomst wil ik ook de ouders betrekken en de uitwisseling tussen de leerkrachten ginds promoten. Ondertussen proberen we ook zoveel mogelijk praktische oefeningen te zoeken voor elk leervak. Ook verzamelen we didactische wandplaten en maak ik mindmappen om het leerproces te ondersteunen. Ook het verzamelen van Franse leer- en leesboekjes staat op het programma."


Meer info via de site: https://schoolprojectmadagascar.wordpress.com/