Elasha: een scholencomplex in Luyamba

In deze Kasai-regio wachten zeker 600 jongeren op degelijk onderwijs

RD Congo, Afrika

Voorzitter en initiatiefnemer is Emile Elasha. Hij is sinds 2014 de drijvende kracht achter de lokale coöperatieve COOMIAP  (Coopérative minière et agro-pastorale).  Vele van die realisaties werden in 2017 vernietigd tijdens de rebellenopstanden. Toen groeide bij de bevolking de idee om een basis- en secundaire school te bouwen. Die school moet een centrum worden voor ontwikkeling met o.m. oog voor gezondheid en beroepsopleiding.  Dank zij contacten met de Lokerse raad voor ontwikkelingssamenwerking is het 'Comité Elasha vzw' ontstaan dat zorgt voor fondsenwerving, netwerking en sensibilisering voor de vzw Elasha.

Doelstelling
Via deze school wil het project economische bedrijvigheid aanzwengelen en zo meer welvaart op gang te brengen in de streek. Nu heerst daar veel armoede en analfabetisme, terwijl de bodem vruchtbaar is en interessante mineralen bevat (bv diamant) en er een groot menselijk potentieel is. Er zal gestart worden met een basisschool annex ziekenpost, met zo snel mogelijk ook een technische school voor o.m. naaiatelier en verwerking van lokale materialen zoals houtbewerking. Ook een keuken met refter wordt voorzien.

Bouwplannen
Als locatie is gekozen voor het dorp Luyamba omdat dit dorp centraal gelegen is voor de andere kleinere dorpen. Er worden ongeveer 600 kinderen verwacht, die samen met hun ouders uitkijken naar de start van de werkzaamheden. De schooldirecteur en leerkrachten staan klaar om in de school aan de slag te gaan.  Het bouwperceel is toegewezen door de chef coutumier (lokale chef) en beslaat 1 km².  Er is dus potentieel voor moestuin, sportvelden, internaat ...
De coöperatie COOMIAP zal de bouwwerken coördineren. De coöperatie verzekert dat ze de bouw, de werking en het onderhoud van de school zal opvolgen en ook een percentage van haar winst zal voorzien voor de werkingskosten van de school. De bouw zal uiteraard ook opgevolgd worden door vzw Elasha en leden van het ondersteunend comité in België. Van zodra de werken gestart zijn nodigt Emile geïnteresseerde Lokeraars uit om het project te komen bezoeken.

Actuele nood
In eerste instantie zoeken we naar sponsors voor de aankoop van een 10 ton vrachtwagen in goede staat waarvoor een optie lopende is tot mei 2020. Deze vrachtwagen zal toelaten om de bouwmaterialen ter plekke te brengen vanuit het omliggende, en om de werking van de school mogelijk te maken.

Contact

Els Van Waes
els.van.waes@skynet.be

Meer over Elasha: een scholencomplex in Luyamba