Fe y Alegria

Solidariteit met Venezuela: "Fe y Alegria" betekent "Geloof en Hoop". Het project richt zich op Venezuela, provincie Aragua, stad Maracay, sector San Vicente.

Venezuela, Zuid-Amerika

Doel  
Het project wil meer kinderen en jongeren de kans geven op een duurzame en integrale ontwikkeling. Het doet dit via toekennen van studiebeurzen (op dit moment 16) maar vooral via het meehelpen aan de afwerking en verdere uitbreiding van basisscholen  Fe y Alegría. Deze projecten zijn  gestart respectievelijk in  2007 en 2019 maar zijn ver van af. Op langere termijn hoopt men de  projecten van  deze basisscholen te laten uitgroeien  tot  middelbare scholen en zelfs een hoger technische opleiding.  Dit in een  het geheel van 4 opgestartte scholen in de wijk San Vicente 

Concrete acties  
De 4 kleuter en lagere scholen startten respectievelijk in het schooljaar 2002  Marcelino de Champagnat, 2003 El Viñedo, 2007 Fe y alegria PJJZ en 2010 Fe y alegria PJJZ 2 , dit uit nood en op vraag van en samenwerking met de plaatselijke leefgemeenschappen. De scholen begonnen in  schuren, onder de blote hemel,  een oude boerderij , een klein schoolgebouwtje maar toch  steeds met goedkeuring van het ministerie van onderwijs. Er werden de nodige minimale aanpassingen gedaan om te kunnen starten. Zij zaten op een baksteen (bij gebrek aan lessenaar) voor de eerste termijn. Door eigen zoeken bij privé- bedrijven en de hulp van het Gros van Merelbeke, Noord Zuid werking Oost Vlaanderen en gulle gevers konden al heel wat verbeteringen aangebracht worden. Nu zitten allen op een lessenaar en we spreken van een 2000 tal kinderen in de 4 scholen . Er zijn echter nog wel heel veel verbeteringen gepland waar geld voor nodig is. 

Aanpak 
Ginds zoekt men steeds verder om degelijk integraal onderwijs en opvoeding in te bouwen wat de optie is van de scholentrusch "Fe y Alegría" en de Maristenbroedes . Het project richt zich dus ook tot de bevolking om en rond de scholen (ouders en representantes en buurtbewoners). Men zoekt via het ministerie van onderwijs hulp op alle terrein. Helaas laat dit steeds lang op zich wachten, gezien de politieke situatie van het land. Vooral de algehele ontwikkeling van het kind en samenleving vormen het leitmotief van "Fe y Alegría". 

Stagiairs - vrijwilligers 
Principieel staat het project staat zeker open naar LzG toe om samen te werken en vrijwilligers en stagiairs aan te moedigen.  Momenteel kan echter de veiligheid niet gegarandeerd worden.

 

GIFTEN

  • Wil je een gift doen < 45 euro per jaar dan kan dit door storten op de rekening van de 'Sociaal Pastoraal'
    Belfius : BE92 0816 7498 2023 met vermelding Solidariteit met Venezuela.
  • Wil je een gift doen >45 euro per jaar dan kan dit op de rekening van Leraars zonder grenzen
    BE48 5230 8027 2427 met vermelding gift LZG Solidariteit met Venezuela. Giften >45 euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Contact

Leen Van Cauwenberghe
Residentie d’Heye
Dorpsstraat 6 C12
9820 Merelbeke-Bottelare
0479 40 55 60
mgdlnvancauwenberghe@gmail.com
Jozefa Van Cauwenberghe
jozefavc@skynet.be
Joke Van Cauwenberghe
rudy.lamote@skynet.be
Agnes Vandensteen
vandensteen@skynet.be
Odette Soens
odette.soens@gmail.com

Meer over Fe y Alegria